Samband mellan p-piller och bröstcancer
Det finns vissa belägg för att p-piller ökar risken för bröstcancer. (Foto: via Shutterstock)


P-piller hyllas regelbundet som ett av de största medicinska framstegen för kvinnor. Samtidigt har bröstcancer ansetts vara ett av de största hälsohoten.

Det finns vissa belägg för att p-piller ökar risken för bröstcancer. En färsk studie tyder på att om man nyligen har ätit p-piller, ökade risken för bröstcancer med cirka 50 procent.

Kvinnor som tar p-piller med en förhöjd nivå av östrogen nästan tredubblade risken att få bröstcancer, och piller med en måttlig mängd av hormonet ökade risken med cirka 60 procent.

Studien som publicerats i tidskriften Cancer Research, har utförts av forskare vid Fred Hutchinson Cancer Research Center och University of Washington i Seattle.

De har följt upp 1102 kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer, varav de flesta var i 40-årsåldern.

Totalt sett hade kvinnor som nyligen tagit p-piller med höga östrogendoser 2,7 gånger större risk att få bröstcancer, medan de som tog p-piller med måttlig mängd östrogen ungefär 1,6 gånger större risk.

Det fanns ingen ökad risk för de som åt p-piller med låga doser av östrogen.

Bara en halv procent av kvinnorna använde högdos p-piller under studiens sista fas som utfördes 2005-2009.

Artikeln publicerades ursprungligenwww.theatlantic.com.

Ny studie: ovaccinerade barn är friskare

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri