Samband mellan negativa minnen och sömnsvårigheter
Goda sömnvanor hjälper till att hålla kroppen frisk. (Foto: Epoch Times)


Många människor lider av sömnbesvär någon gång i livet. Jobbiga minnen har då en tendens att poppa upp och göra det omöjligt att sova. Nu har en ny studie som gjorts av forskare vid Örebros universitet visat att människor med många negativa minnen sover sämre än de med många positiva minnen.

Livet bjuder oss på både positiva och negativa händelser, händelser som lagras i vårt sinne och lämnar bestående intryck i form av minnen.

Tidigare forskning har visat att negativa tankar kan leda till depression. Psykologiforskarna  Shane MacDonald och Reza Kormi-Nouri har i sin studie kommit fram till att detsamma även kan gälla för negativa tankar och sömnproblem.

”Antalet negativa minnen förutsåg sömnsvårigheter”, säger Shane MacDonald i ett pressmeddelande.

I studien fick deltagarna försöka minnas och värdesätta händelser från de senaste tio åren. De ombads beskriva dem som positiva, negativa eller neutrala.

”De deltagare som hade många negativa minnen och inte så många positiva sov allra sämst. Samtidigt sov deltagarna som värdesatte sina olika minnen som positiva allra bäst. Vår studie visade alltså att det fanns ett klart samband mellan negativa minnen och sömnsvårigheter”, säger Shane MacDonald.

Sömnsvårigheter har allt mer blivit ett folkhälsoproblem. Så många som 30 procent av vuxna svenskar uppger att de har sömnsvårigheter.

Utifrån de nya rönen som forskarna kommit fram till bedömer därför Shane MacDonald att tankar kan ses som en riskfaktor att räkna med när det gäller sömnproblem.

”Vi vet redan att kön, ålder och emotion spelar in på hur vi sover. Detta blir ytterligare en pusselbit som faller på plats. ­Studien stödjer den kognitiva teorin om att våra tankar kan utgöra en riskfaktor för långvariga sömnproblem”.

Studien har publicerats i tidskriften  The Journal of Positive Psychology.