Samband mellan miljöföroreningar och diabetes
PCB får vi huvudsakligen i oss via maten. PCB är fettlösligt och finns i särskilt höga halter i fet fisk som strömming och lax. (Foto:AFP Photo/Paul J. Richards)


Allt fler forskningsstudier pekar på att miljöföroreningar påverkar vår folkhälsa negativt. Nu visar en ny svensk studie att miljögifter i blodet kan vara faktorer som har betydelse när det gäller att utveckla typ 2-diabetes. Studien har publicerats i tidskriften Diabetes Care.

I studien analyserades kemikalier i blodet hos 725 äldre svenskar utan diabetes. Deltagarna följdes sedan under fem år. Det visade sig att 36 personer drabbades under den perioden av typ 2-diabetes, den typ av diabetes som oftast kommer i vuxen ålder.

Efter att forskarna tagit i beaktande andra faktorer som kan påverka hälsan såsom vikt, träning och rökning visade det sig att personer med höga halter av PCB hade upp till nio gånger högre sannolikhet att insjukna i diabetes.

Forskarna fann ett svagare eller inget samband för andra kemikalier.

”Antalet fall av diabetes var litet. Det behövs större studier för att kunna säga om miljögifter kan orsaka diabetes. Men allt fler studier pekar i samma riktning”, säger Monica Lind forskare i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Även om sambandet inte är klarlagt ännu så finns det tidigare studier som visar att miljögifter och bekämpningsmedel kan vara en av bovarna till att diabetes och andra folksjukdomar ökar.

Det är främst i fet fisk och kött som man uppmätt de högsta halterna av de undersökta kemikalierna. De flesta kemikalier har tidigare använts i färger, plaster och i elektrisk utrustning.

– Men de förekommer fortfarande hos befolkningen eftersom de kontaminerat näringskedjorna i vår föda, säger Monica Lind.

Det är sedan tidigare känt att det finns samband mellan diabetes, övervikt och högt blodtryck. Den nya studien ger belägg för att exponering för miljögifter under en lång tid kan påverka bukspottkörtelns insulinproducerande celler, vilket påverkar regleringen av blodsockret. Eftersom miljögifter lagras i fettvävnad har överviktiga ofta högre halter.

Forskarna anser dock att vi bör fortsätta följa de råd vi har idag för att undvika diabetes.

– Det är fortfarande viktigt att undvika övervikt och att träna regelbundet, men fynden i vår studie innebär att man inte bör äta alltför stora mängder animaliskt fett och fet fisk och att man helst bör välja livsmedel framställda utan användning av bekämpningsmedel, säger Monica Lind.