Samband mellan lägre intelligens och fluoriderat vatten
Törstigt barn i Lonxian.(Foto: Joe Zhouqing /AFP)


Fluoriderat vatten kan leda till lägre intelligens hos barn, enligt en ny kinesisk studie som publicerats i tidskriften Environmental Health Perspectives.

I studien undersökte forskaren Quanyong Xiang och hans kollegor 512 barn i åldrarna 8-13 i två kinesiska samhällen, en med högre fluorhalter än genomsnittet och den andra med lägre fluorhalter än genomsnittet.

Resultatet visade att det fanns ett tydligt samband mellan fluoridnivån i serum och barns IQ (intelligenskvot). Antalet barn med högre intelligensnivå var 350 procent högre i samhället där fluorhalten var lägre jämfört med samhället där fluorhalten var högre än genomsnittet.

Enligt experter visar den nya studien så tydligt samband mellan fluor och skador på hjärnan att vattenfluoridering borde upphöra, rapporterar tidskriften Natural News.

– Den här studien borde slutligen sätta stopp för fluoriderat vatten, säger Tara Blank, professor i hälsovetenskap och medlem i organisationen Fluor Action Network (FAN).

Trots att många forskningstudier under åren pekat på att fluorid verkar som ett nervgift på människan, har de flesta experter ignorerat rapporterna och fortsätter att stödja vattenfluoridering.

– Detta är den 24:e studien som har funnit denna koppling, säger Paul Connett, chef för organisationen (FAN).

Fluor är en frätande gas och har använts i drygt 50 år för kariesprevention.

 

 

Fakta

Enligt Livsmedelsverket ger fluor skydd mot karies vid låga halter. Vid halter över 1 mg/l finns risk för fläckar på emaljen hos barn (dental fluoros). Livsmedelsverket varnar för en ”möjlig risk för skadliga effekter på skelettvävnad vid betydligt högre halter (över 1mg/l) och vid långvarigt intag”.

 

I Sverige finns cirka 50 allmänna dricksvattenanläggningar med halter som överstiger gränsvärdet på 1,5 mg/l. De flesta är små och försörjer mindre än 100 personer (Rosling, 2007). Under 2007 rapporterades totalt 59 överskridanden vid allmänna vattentäkter omfattande cirka 34 000 personer.

I Irland, Schweiz och många stater i USA tillsätts fluor i det kommunala dricksvattnet i syfte att förebygga karies. Detta är inte tillåtet i Sverige.

Fluorid i dricksvatten tas lätt upp i mag-tarmkanalen. Hos vuxna stannar ungefär 60 procent kvar i kroppen, och hos småbarn är andelen ännu större. Fluorid byggs in i kristallstrukturen i benvävnad och tänder (WHO/IPCS, 2002). Effekter på tänder och ben är därför de mest framträdande. Fluorid har en biologisk halveringstid på cirka 20 år (NRC, 2007).

 

Källa: Livsmedelsverket/ Rapport 17 – 2007 Kemisk riskprofil för dricksvatten