Samband finns mellan lösningsmedel och Parkinsons sjukdom


En internationell studie visar att exponering av lösningsmedlet TCE (trikloretylen) ökar risken för att drabbas av Parkinsons sjukdom sexfaldigt, rapporterar BBC.

Forskare från USA, Kanada, Tyskland och Argentina har undersökt effekterna av sex olika lösningsmedel som innehåller TCE.

TCE har förbjudits inom många användningsområden för TCE över hela världen men används fortfarande som avfettningsmedel inom industrin i vissa länder.

Studien bygger på analyser av 99 amerikanska tvillingpar där en av tvillingarna har Parkinson och den andra inte.

Tvillingar är genetiskt mycket lika och har ofta liknande livsstilar, vilket gör dem till en bra kontrollgrupp och minskar risken för falska resultat.

Forskarna lät intervjua tvillingarna om deras arbete de haft under livet, fritidsintressen och sedan beräknades deras sannolika exponering för lösningsmedel.

Resultatet visade ett ”signifikant samband” mellan TCE-exponering och Parkinson. Enligt forskarna kan exponering för lösningsmedel sannolikt leda till en sexfaldig ökning  av risken att utveckla Parkinsons sjukdom.

”Vår studie bekräftar att vanliga miljögifter kan öka risken för att utveckla Parkinsons, som har betydande konsekvenser för folkhälsan”, säger Dr Samuel Goldman vid The Parkinson Institute i Sunnyvale i Kalifornien, en av forskarna bakom studien, till BBC.

”Våra fynd, liksom tidigare rapporter i fallet, visar att det kan ta upp till 40 år mellan TCE- exponering och uppkomsten av Parkinson, vilket ger en möjlighet att bromsa sjukdomen innan symptom visar sig”, tillägger han.

Parkinsons sjukdom ger huvudsakligen besvär i form av långsamhet, skakningar och stelhet. Idag finns det inga läkemedel som botar sjukdomen men de flesta drabbade får hjälp av symtomlindrande läkemedel.

Orsaken till sjukdomen är okänd men forskningen idag tyder på att en kombination av genetiska och miljöfaktorer tros ha betydelse.

Sedan den 1 januari 1996 är det förbjudet att i Sverige använda trikloretylen yrkesmässigt, enligt uppgifter från kemikalieinspektionen.