Samarbete viktigt vid krishantering
Samarbete mellan myndigheter är viktigt vid naturkatastrofer. Lunds universitet ska hjälpa till att utveckla det. (AFP)


Ny forskning vi Lunds universitet ska hjälpa ansvariga i samhället att samarbeta bättre vid krishantering.

Bakgrunden till forskningssatsningen är en undersökning där myndigheter efterlyst hjälp med att utveckla krishanteringen. Projektet finansieras av Krisberedskapsmyndigheten med 50 miljoner i sex år och under 2007 slutredovisades första delen av projektet. En slutsats som kan dras redan nu är att samarbete är a och o för ett lyckat krishanteringsarbete.

– Översvämningar, elavbrott, fågelinfluensa, terrorhot – vad krisen handlar om spelar mindre roll. Våra studier visar att det nästan alltid är samma funktioner som drabbas. Behovet av ökat samarbete är generiskt. Behovet förstärks av att samhället blivit allt mer sårbart eftersom vi blir allt mer beroende av komplexa system, vatten, el, IT, transport etcetera, som ofta saknar reserver när de går sönder, säger Kurt Petersen, professor i riskhantering på Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet och projektledare för det KBM-finansierade forskningsprojektet FRIVA ”Framework programme for Risk and Vulnerability Analysis”, i ett pressmeddelande.

Projektet är tvärvetenskapligt och sträcker sig från elektrovetenskap till sociologi. Kurt Petersen menar att det gäller att förstå vad som händer mellan olika tekniska system, men även hur organisationer och individer beter sig vid sådana här situationer. Träffar och övningar med kommuner och andra myndigheter är också viktiga inslag i arbetet.