Så får du utrikesministern att svara på ditt brev
Sveriges utrikesminister Margot Wallström på sitt kontor Arvfurstens palats som staten köpte 1906. Fotot är taget under en intervju med AFP den 31 oktober 2014. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images


Funderar du på hur Sverige står i olika utrikespolitiska frågor, eller har du en hjärtefråga? Då kan du skriva brev till utrikesminister Margot Wallström. Och tro det eller ej, du kan få svar. Men det beror på hur du skriver.

– Generellt, om de brev som inkommer till Utrikesdepartementet är skrivna i god ton, med saklighet och konkreta frågor, är utgångspunkten att man alltid ska få svar, säger departementssekreterare Michael Nordenberg

Det inkommer också brev till utrikesministern som inte får svar.

– Det är många som vänder sig till oss med ren opinionsyttring. Framförallt vill man framföra sina åsikter och synpunkter, utan frågor, och då behöver vi rent principiellt inte besvara det brevet.

Breven hanteras vanligtvis av UD-tjänstemän förutom vissa brev som besvaras av utrikesministern själv.

Aktuella händelser påverkar innehållet

Nordenberg berättar att breven till utrikesministern ofta handlar om aktuella frågor. Just nu är vi i en svår situation i Europa med en flyktingkris, då är det också många som väljer att skriva till UD om just den typen av frågor.

Den senaste månaden fick utrikesministern cirka 200 brev från allmänheten, enligt UD:s arkiv. Många av breven handlade om flyktingkatastrofen i Medelhavet och flyktingkrisen i Europa. Andra ämnen var den eventuella hotbilden från Ryssland, Nato, Islamiska staten och finska krigsbarn.

Utrikesminister Margot Wallström blir ständigt uppdaterad om de brev som kommer in. Det kommer normalt in ungefär 150 brev i månaden, både elektroniskt och på papper.

Även hotbrev

Brev som skiljer ut sig från mängden är oftast från personer som har en viss hjärtefråga som de brinner starkt för. Frågor som oftast inte uppmärksammas lika mycket medialt, menar Nordenberg.

Det inträffar att hotfulla brev kommer in till utrikesdepartementet. När det sker har UD en intern process för hur breven ska hanteras. Departementssekreteraren vill dock inte kommentera den processen.

Enligt Michael Nordenberg får majoriteten av brevskrivarna svar. Beroende på hur många brev som kommer in kan svaret dröja allt från en vecka upp till två månader.