Ryssland stoppar exporten av vete och andra sädesslag
Lågor ses på ett fält i utkanten av Voronezh, centrala Ryssland, den 31 juli 2010. Bränder härjar över hela centrala Ryssland under den värsta värmeböljan på decennier, och sätter tusentals hektar åkermark i brand. (Foto: Alexey Sazonov/AFP Photo)


Rysslands premiärminister Vladimir Putin förbjöd idag den 5 augusti export av flera jordbruksprodukter från Ryssland.

I samband med onormalt höga temperaturer och torka kommer det att bli ett tillfälligt förbud mot export av spannmål och andra jordbruksprodukter från den Ryska federationens landområden.

”Vi har tillräckliga lager, 9,5 miljarder ton. Men vi måste förhindra att priset på inhemska matvaror stiger inom den Ryska federationen, det är nödvändigt att behålla boskapen och att skapa reserver för nästa år”, sades i ett officiellt uttalande från premiärministern.

Mer specifikt är några av de produkter som nämns i uttalandet vete, korn, råg, majs, vetemjöl och rågmjöl. Förbudet rörande dessa produkter kommer att gälla från den 15 augusti till den 31 december 2010.