Rysk byråkrati orsak till ytterligare oljeutsläpp
(Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)


Fartyget Volgenoft 123 som var nära att sjunka utanför Kerchsundet i Svarta havet i söndags låg och läckte olja en hel dag trots att ett annat fartyg låg bredvid och väntade på att få pumpa över oljan. Anledningen var att den ryska tullen vägrade ge dem tillstånd att lasta över oljan eftersom det skulle innebära ett brott mot deras regelverk.

Detta uppger Dima Litvinov, styrelseledamot i Greenpeace Ryssland, baserad i Stockholm, i ett pressmeddelande. Greenpeace säger även att både Volgenoft 123 och Volgenoft 139, som sjönk, körde helt illegalt utan registreringsbevis eller försäkringar. Dessa fartyg är egentligen flodbåtar som inte är avsedda att trafikera öppet hav.

Samtidigt som ryska myndigheter misslyckats med hanteringen av olyckan planerar man att inom kort börja utvinna olja och gas i Arktis.

– Olyckan visar vansinnet att utvinna olja i Norra ishavet. Där kommer allt att ske i en enorm skala. Samtidigt är ekosystemet mycket känsligare där och oljan bryts ner långsammare i kallt vatten. En olycka med en supertanker kan förstöra enorma områden, vilket erfarenheterna från Alaska och Exxon Valdez-olyckan visat, säger Dina Litvinov.

Det var i söndags som den starka blåsten angrep fler än tio lastfartyg i vattnen utanför Kerchsundet mellan Ryssland och Ukraina. Fyra fartyg sjönk, ett slogs itu medan ett annat gick på grund och släppte ut tusentals ton olja och svavel. Sammanlagt 7 000 ton svavel sjönk med fartygen. Tre besättningsmän bekräftades döda och fler saknade efterspanas. Händelserna beräknas vara Ryssland värsta miljökatastrof på tio år.

Enligt en rysk talesman för miljöolyckor uppskattar man att runt 30 000 döda fåglar spolats upp längs stränderna i Rysslands södra Krasnodar-territorium. Lika många fåglar beräknas har täckts av oljan i det mer än 20 kilometer långa oljebältet. Fiskar som påträffas av oljan dör då oljan täpper till deras gälar.

Områdena som påverkats av utsläppen
ligger mitt i flyttstråken för flyttfåglar som flyger från Sibirien till Svarta havet över vintern. Enligt talesmannen är förlusten av fisk och marint liv omöjliga att beräkna. På tisdagen tog hundratals saneringsarbetare upp nära 1,5 ton av de massiva oljeklumparna som blandats med sjögräs, sand och döda fåglar.

– Stora mängder brännolja kommer att lägga sig på havsbotten. Detta kommer leda till brist på syre i vattnet vilket innebär stora förluster av den unika faunan, sade Vladimir Chuprov från Greenpeace till nyhetsbyrån Novosti.

Media och åklagare spekulerar i huruvida olyckorna inträffade på grund av medveten oförsiktighet. Vladimir Slivyak från den ryska miljöbevakningsorganisationen Ecodefence påpekade att oljepriserna nu är på sin topp och att den ryska industrin vill exportera så mycket olja som möjligt och därmed tar minde hänsyn till säkerheten. Enligt regionens väderservice, ska fartygens kaptener ha ignorerat väderrapporterna och gått in i sundet trots motsatta order.