Röster höjs om att utreda tjänstemäns förfarande
Ellen Young beviljade audiens för påstådda kriminella och skurkar från KKP, bland vilka vissa blivit gripna av polis för att de trakasserat Falun Gong-utövare. (Foto: Epoch Times)


Enligt rapporter från de regimvänliga kinesiska tidningarna China Press (Qioa Bao) och Ming Daily (Ming Pao), träffade Ellen Young, lagstiftare i staten New York, flera medlemmar från den prokommunistiska mobb som påstås ha assisterat det kinesiska kommunistpartiet (KKP) i dess attacker mot Falun Gong-utövare i Flushing i New York.

Under mötet lyssnade Young på deras ”klagomål” och sade att hon också skulle samarbeta med stadsfullmäktigeledamoten John Liu för att begränsa New York-polisens möjligheter att ge tillstånd till Falun Gong-utövares manifestationer i Flushingområdet.

En politisk kommentator menar att USA:s regering bör utreda dessa två kinesiska medier och de två folkvalda amerikanska tjänstemännen för deras påstådda hjälp till den kinesiska kommunistregimens uppvigling av attacker på Falun Gong-utövare.

Epoch Times har rapporterat om
medbrottslingar till KKP, bland andra Sui Zhijie, som greps för att ha angripit en polis, och Qiu Wei, som sägs ha attackerat Falun Gong-utövare med hjälp av vapen.

Tidningen China Press har i sina rapporter tvärtom beskrivit de båda som offer för orättvisa.

Enligt China Press har fullmäktigeledamoten Liu lovat hejdukarna att han ska kämpa mot Falun Gong-utövarna för en så kallad rätt till ”frihet och säkerhet i bostadsområdena”.

Enligt China Press har också Young påstått att de manifestationer som Falun Gong hållit för att avslöja KKP:s brott i Flushing och i Kina ska ha ”stört hennes liv till den grad att hon fått ett sammanbrott”.

Enligt redaktören för en annan tidskrift visar Liu och Young upp en mycket tveksam uppfattning om att kunna skilja på vad som är rätt och fel.

Ming Daily och China Press sprider propaganda åt kommunistregimen

I en rapport från China Press beskrivs KKP:s inhyrda hejdukar som ”offer som spårats, hotats, misshandlats och fotograferats av Falun Gong-anhängare”. Vidare beskriver Ming Daily Epoch Times avslöjanden om deras handlingar som ”spridande av oansvarigt material”.

Epoch Times chefredaktör Guo Jun säger att fotona till största delen tagits när KKP:s hejdukar angripit Falun Gong-utövare på gatorna i Flushing. En del av bilderna har tagits av lokalinvånarna.

Ming Daily påstår att en man vid namn Sun Jun säger sig lida av mentala besvär efter att han förekommit på förstasidan på Epoch Times den 21 juni i ett reportage som hävdar att han planerat en bomb i tunnelbanan i New York. Anklagelsen var fullständigt felaktig. Inget sådant reportage har publicerats i Epoch Times.

Organisatör gripen för att ha attackerat Falun Gong-utövare med vapen

Qiu Wei påstås ha organiserat aktiviteter för att förtala Falun Gong i Flushing och Chinatown, och har försökt störa manifestationer från Falun Gong. Den 8 juni lär han ha uppviglat omkring 20 personer till att angripa fem äldre Falun Gong-utövare. Utövarna drogs i håret och slogs i huvudet med vattenmeloner.

Den 15 juni attackerade Qiu tillsammans med fyra kumpaner Falun Gong-utövaren John Yu med en ratt av metall i Brooklyn. Qiu skadade en av sina händer vid attacken. Han greps på grund av den här attacken den 21 juni i Flushing.

Qiu anklagas på sju punkter, varav två för grövre förbrytelser. En avlägsen släkting vittnade före rättegången om att Qiu hotat henne till livet om hon skulle avslöja hans brott. Det första förhöret i fallet Qiu Wei hölls den 26 juni. China Press nämnde emellertid inte ord om rättegången.

Sui Zhijie gripen efter attack mot polis

China Press påstår i sin artikel att det bara gått en vecka sedan 23-årige Sui Zhijie återvände hem från sitt universitet när han var ute för att äta lunch. I artikeln påstods det att han stannade till för att observera en grupp människor som delade ut tidningar. Han ska då ha fotograferats av Epoch Times. Enligt China Press publicerades bilden på honom på framsidan där han stämplades som spion för KKP.

I själva verket greps Sui i Flushing den 22 juni efter att ha armbågat poliser och hindrat dem från att skingra en grupp som samlats kring en kvinna som delade ut material som förtalade Falun Gong. China Press underlät att nämna denna viktiga uppgift.

Händelsen ägde rum på
Main Street i Flushing omkring halv fyra på eftermiddagen. En grupp människor hade samlats kring en okänd person som högljutt delade ut material.

När poliserna skulle skingra folksamlingen hindrade Sui dem och skrek, ”Ni får inte röra mig, ni får inte röra mig!” Sedan armbågade Sui till en polis. Varpå han greps direkt.

Vem är det egentligen som trakasserar grannskapet?

I rapporterna i China Press och Ming Daily påstod både den kinesiska kommunistregimen och fullmäktigeledamoten Liu att Falun Gongs protester, parader och appellationer ”besvärade medborgarna” och ”störde friden i området”.

Hu Ping är chefredaktör på Beijing Spring, ett välkänt kinesiskt dissidentmagasin som publiceras i Flushing och vars rådgivande styrelse innefattar högt ansedda akademiker som Perry Link och Andrew Nathan.

Hu påpekar att Falun Gongs aktiviteter i New York de senaste nio åren alltid har följts av lagar och regler och att man inte på något sätt har stört invånarna.

Enligt Hu har inte Falun Gong-utövare orsakat den senaste tidens störningar i området. Det är istället grupper som arbetar för KKP som försöker diskriminera Falun Gong. Hu säger att utövarna helt enkelt bara försöker upprätthålla sina rättigheter.

Zheng Jielian är gästkrönikör på den kinesiskspråkiga versionen av Epoch Times och expert på relationer med Kina. Zhang har noterat att de som utför trakasserierna inte är några andra än agenter och hejdukar från KKP. Enligt Zhang får dessutom KKP:s starka fäste i Flushingområdet medborgarna att leva i fruktan varje dag.

Ming Daily och China Press är KKP-kontrollerade tidningar

Zhang säger att KKP begränsar friheten för media och fråntar medborgarna deras rätt till nyheter. Han säger att KKP fyller medborgarna med propaganda och sprider lögner utomlands. Enligt Zhang är Ming Daily, China Press och annan media knuten till den kinesiska regimen

Enligt artikeln ”Hur den kinesiska regeringen försöker kontrollera kinesisk media i Amerika” som publicerades i tidskriften China Brief finns det fyra större kinesiska tidningar i USA – World Journal, Sing Tao Daily, Ming Daily and China Press. Av dessa fyra är tre direkt kontrollerade av KKP. Trots att den andra tidningen kontrolleras av taiwanesiska ägare har den också ”börjat böja sig för pressen från regimen i Peking”.

Enligt China Brief är China
Daily, som grundades i januari 1990 i New York, direkt kontrollerad av KKP. Tidningen representerar den kinesiska regimens uttryck och synsätt.

Ming Daily är en av flera bland Hongkongs större medier som, enligt China Press, köptes ut av KKP som förberedelse inför Kinas övertagande av Hongkong från Storbritannien i början av 1990-talet. Detta uppnåddes med hjälp av affärsmän som har nära band med den kinesiska regimen.

Zhang menar att medan KKP brutalt har attackerat och förtalat Falun Gong så har dessa två medier assisterat KKP genom att sprida propaganda och felaktig information till allmänheten och därigenom spridit terrorn i Kina till även till utlandet. Zhang påpekar också att sådan vilseledande information även har syftet att påverka amerikanska tjänstemän. Enligt Zhang sträcker sig dessa handlingar långt bortom de internationella värderingarna för mänskliga rättigheter och trosfrihet.

USA bör utreda Ellen Young och John Liu

Ellen Young klargjorde i ett reportage att hon blivit offer för ”övergrepp på yttrandefriheten” och att hon till följd av detta nästan fått ett ”sammanbrott”. John Liu citerades när han sade att ”media har yttrandefrihet men bör inte förolämpa, förvränga fakta eller trakassera personer”.

Hu Ping säger att de synsätt som fullmäktigeledamoten i New York och lagstiftaren i staten New York ger uttryck för är extremt olämpliga och visar att de inte har särskilt god uppfattning om rätt och fel eller gott och ont.

Hu säger att människor i Kina
som håller fast vid det de tror på blir förföljda och att KKP nu utvidgar denna förföljelse till USA. Som folkvalda tjänstemän i en demokratisk nation borde Young och Liu stå på lagens sida.

Ye Ning, advokat i Washington D.C. och New York, menar också att Young är den som kränker yttrandefriheten.

Ye säger: ”Var det Falun Gong-utövare som bröt sig in i privata bostadshus, plundrade, stal och begick brott? Falun Gong-utövare har inte missbrukat yttrandefriheten eller skadat andra människor. Tvärtom är Falun Gong-utövarna offer och de vars yttrandefrihet har begränsats.”

Hu sade:
-Bara för att han eller hon är ledamot i fullmäktige kan de inte förvränga fakta när det gäller frågor om gott och ont.

Presidenten för den kinesiska interrimregeringen och politiske kommentatorn Wu Fan säger:

-Under alla dessa år har man aldrig tidigare hört talas om att Falun Gong-utövare skulle ha påverkat Ellen Youngs liv. Nu när KKP attackerar Falun Gong kommer hon och påstår sig vara ett offer.

-Är de hänsynslösa skurkar som attackerar Falun Gong de som påverkar ditt liv eller är det Falun Gong-utövare? Är det inte märkligt att Young inte kan uttyda så enkla fakta?

Zhang säger:

-När KKP stärker sin terror och antalet hemliga agenter på amerikansk mark för att attackera Falun Gong-utövare då upprätthåller inte China Press och Ming Daily rättvisan, utan hjälper istället KKP att utföra sina brott.

Han fortsätter:
-Det är ofattbart att folkvalda tjänstemän i ett demokratiskt land vill skydda KKP:s intressen. Vad är deras förhållande till KKP? USA borde starta en utredning beträffande Ellen Young och John Liu samt China Press och Ming Daily.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-7-5/72983.html