Rökare över 45 bör mäta sin lungkapacitet


Det bör vara obligatoriskt att mäta lungkapaciteten hos rökare över 45 år för att hitta dem med lungsjukdomen kol, anser Hjärt-Lungfonden. 

Många rökare är inte medvetna om att de har kol. En del av de rökare som har andfåddhet och hosta tror att det beror på att de har blivit äldre, det vill säga det skulle vara en följd av åldrandet. Rädsla orsakar att många inte heller kontrollerar orsakerna till sina problem. 

Kol står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och det är en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna. Hälften av alla rökare får förr eller senare sjukdomen, enligt Hjärt-Lungfonden. Fonden anser att mätningar av lungkapaciteten bör var obligatoriskt för rökare eller före detta rökare över 45 år.

Över en halv miljon svenskar har redan fått diagnosen KOL, vilken ställs med hjälp av spirometri som mäter förmågan att ventilera lungorna.

– I dag har en majoritet av landets vårdcentraler rätt utrustning för det här. Trots det görs spirometri för sällan och många får inte diagnos förrän delar av lungorna redan är förstörda, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin och ledamot i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd i ett pressmeddelande. 

Eftersom kol är en sjukdom som inte går att bota, är det viktigt att de som har symtom inte blundar för dem utan går till vårdcentralen och får sin lungkapacitet uppmätt. Det gäller att rädda så mycket av andningen som möjligt, det gäller att stoppa sjukdomsutvecklingen.

– Nästan all dödlighet i kol kan förebyggas om patienterna hittas i tid och lyckas sluta röka. Det skulle minska lidandet för patienterna och spara mycket pengar för samhället, säger Kjell Larsson.