Rohingya-flyktingar utsatta för svåra övergrepp till havs
Överfulla båtar med rohingyaflyktingar drev omkring utanför Thailands kust i flera veckor i maj 2015 sedan myndigheterna slagit till mot människosmugglare. Mat släpptes ner i havet av en thailändsk militärhelikopter. (Foto: Christophe Archambault /AFP/Getty Image)


Den förföljda folkgruppen rohingya försöker fly sin mycket svåra situation i Burma med båt, men många kommer aldrig fram. De kidnappas, utnyttjas av människosmugglare eller faller offer för människohandel, enligt en rapport från Amnesty.

Rapporten baserar sig på intervjuer med över hundra rohingyaflyktingar som haft tur och kommit fram till Indonesien. De flesta av dem är offer för människohandel och många är barn.

– De dagliga fysiska övergreppen som rohingyaflyktingar som suttit fast på båtar i Bengaliska viken och Andamansjön har utsatts för är nästan för hemska för att sätta ord på, säger Anna Shea, flyktingutredare på Amnesty.

Ett okänt antal, hundratals eller till och med tusentals, har försvunnit på vägen. Ögonvittnen säger till Amnesty att de sett dussintals stora båtar fyllda med flyktingar men bara fem båtar kom fram till Malaysia och Indonesien.

Inhumana förhållanden

Under resan har rohingya utsatts för inhumana och förnedrande förhållanden på överfulla båtar. En man som hjälpte människor i land utanför Aceh i Indonesien sade att stanken från båtarna var så hemsk att räddningspersonalen inte kunde gå ombord.

Indonesien, Thailand och Malaysia försökte i maj 2015 få bort de överfulla båtarna från sina kuster och hindrade flyktingarna från att gå i land vilket ledde till internationell kritik. När thailändska myndigheter gjorde tillslag mot människosmugglarna, övergav de människorna ute på havet. Tusentals människor i desperat behov av mat och vatten lämnades vind för våg i flera veckor.

Många som nådde Indonesien var utmärglade, sjuka och led av vätskebrist. De hade svårt att gå efter att ha suttit hoptryckta under lång tid.

En del har kidnappats av människohandlare i Burma eller Bangladesh, andra har lurats med löften om en säker resa till Malaysia för en symbolisk summa. I vissa fall har de suttit fast i flera månader på stora båtar där de misshandlades samtidigt som människosmugglarna krävde familjemedlemmar på lösensummor.

Många berättar att de sett besättningen döda människor när deras familjer inte kunnat betala lösensummor. En del blev skjutna av människosmugglarna och en del slängdes överbord. Andra dog av brist på vatten och mat eller sjukdom.

 I maj i år försökte Indonesien, Thailand och Malaysia att hålla stora överfulla båtar med rohingyaflyktingar från Burma borta från sina kuster. (Foto: Christophe Archambault/AFP/Getty Image)


I maj i år försökte Indonesien, Thailand och Malaysia att hålla stora överfulla båtar med rohingyaflyktingar från Burma borta från sina kuster. (Foto: Christophe Archambault /AFP /Getty Image)

Ett av världens mest förföljda folk

Indonesien och Malaysia gick med på att ta emot ett antal asylsökande på villkor att något annat land ska ta hand om flyktingarna inom ett år.

Rohingyafolket är ett av världens mest diskriminerade, förtryckta och förföljda folkgrupper. År 1974 berövades rohingyafolket på sin burmesiska identitet och uppskattningsvis 800 000 statslösa lever i delstaten Rakhine i Burma, vid gränsen till Bangladesh. Återkommande våldsattacker har tvingat tiotusentals in i överfyllda läger där de lever under fruktansvärda förhållanden, rapporterar Amnesty.