Risk för krasch på den svenska bostadsmarknaden
Det byggs för lite i Sverige. Nu varnar Konjunkturinstitutet för att den svenska bostadsbubblan kan spricka. (Foto: Sophie Mongalvys/AFP/Getty Image)


För första gången i modern historia varnar nu Konjunkturinstitutet för en krasch på den svenska bostadsmarknaden. Under lång tid har bostadspriserna stigit kraftigt, och bara det senaste året har priserna stigit med 15 procent, skriver SVT.

Konjunkturinstitutet skriver i en rapport som publicerades i september, att det inte längre går att förklara uppgången med ökade inkomster, låga räntor och skattelättnader. Idag kostar en svensk bostad i genomsnitt dubbelt så mycket som för tio år sedan, och priserna stiger fortfarande.

– Nu börjar vi bli oroade. Vi är på väg att hamna i ett läge som är ohållbart, man måste bromsa utvecklingen när det gäller bostadspriserna, säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén, till SVT.

Varnar för utvecklingen

Andra organisationer har också varnat för utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Både Internationella valutafonden (IMF) och OECD anser att de skenande bostadspriserna måste dämpas.

Sveriges bostadsminister Mehmet Kaplan är oroad över utvecklingen av bostadsmarknaden. Han säger att regeringen är öppen för att se över flyttskatt, ränteavdrag eller andra skatteregler om man får stöd av oppositionen.

Amorteringskravet är ett viktigt instrument. För en långsiktig förändring av regelverk och skattelagstiftning tror Kaplan att det behövs breda blocköverskridande överenskommelser. En ökad satsning på byggande av hyresrätter och bostäder för äldre är också något som ska få igång flyttkedjorna. Ett problem är att det byggs alldeles för lite, säger Kaplan.

Reavinst ett problem

Ett annat problem är att många äldre bor kvar i stora dyra bostäder, på grund av en hög reavinst ”flyttskatt”. Det gör att det blir färre bostäder för barnfamiljer och unga på marknaden och priserna trissas upp.

Fram till år 2020 är regeringens mål att det ska byggas 250 000 nya bostäder. Men Boverket räknar med att det kommer att behövas minst 430 000 nya bostäder. Den siffran baserar sig dessutom på en minskad inflyttning till Sverige.