Riktlinjer för renare barlastvatten
Göteborgs inre hamn. (Foto: Erik of Gothenburg / Creative Common)


På ett internationellt möte i Göteborg har främmande växter och djur som misstänks komma med fartygens barlastvatten diskuterats, och riktlinjer har tagits fram för att minska spridningen.

För att inga levande organismer ska spolas ut i de svenska vattnen ska fartygen göra rent vattnet i barlasttankarna innan de töms på sitt innehåll.

Fartygen har två år på sig att installera nya rengöringssystem ombord.

Det är med barlastvattnet som den kinesiska ullhandskrabban och den amerikanska kammaneten tagit sig hit. Det finns risk att det naturliga ekosystemet rubbas när främmande växter och djur sprids till vatten där de inte hör hemma.

Henrik Ramstedt, miljöexpert på transportstyrelsen säger till SR:

– Under den här infasningsperioden kommer ett alternativ vara att man utför skifte av barlastvatten, det vill säga att man under resan från en hamn till en annan hamn byter ut det vatten man har i tanken när man är ute till havs, vilket gör att man inte tar med sig arter som lever i kustmiljöer från ett område till ett annat.

Barlastvatten pumpas in i fartygets barlasttankar för att fartyget ska gå stabilt och ligga lagom djupt i vattnet. När till exempel tungt gods lastas justeras barlastvattnet så att fartyget fortfarande ska ligga lagom djupt, övrigt vatten pumpas ut i hamnen.