Riksmötet öppnat
Sveriges riksdag i Stockholm. (Foto: Ankara, Creative Commons)


Riksmötet öppnades på tisdagen i närvaro av Konungen med familj, regeringen och de flesta riksdagsledamöterna. Som traditionen bjuder höll landets statschef tal och statsministern presenterade regeringsförklaringen.

Det är 40 år sedan Konungen tillträdde som Sveriges statschef vilket fick honom att blicka 40 år tillbaka i tiden, när han på tisdagen talade vid riksmötets öppnande.

Då, för 40 år sedan, var endast 14 procent kvinnor invalda till riksdagen och betydelsen om hållbar utveckling började gro i det internationella medvetandet, och FN höll sin första miljökonferens i Stockholm 1972.

– Ingen kan säga hur världen ser ut om 40 år, sade Konungen.

Nästa gång ledamöterna ser en skara barn på promenad i sina neonfärgade skyddsvästar, kan det kanske vara deras efterträdare, påpekade han.

Av den anledning är kanske den mest betydelsefulla investeringen som vi kan göra i Sverige, att ge våra barn och ungdomar en trygg uppväxtmiljö. Får de kunskaper, värderingar och erfarenheter kan det föra Sverige starkt vidare.

– Låt oss gemensamt förbereda dem till ansvarstagande och initiativrika individer, genom att ge dem både förmåga och kraft att verka i en omvärld i ständig förändring, sade Konungen.

Statsministern Fredrik Reinfeldt gick upp i talarstolen för att presentera sin regerings politik, men tog också med vår omvärld, då vi numera lever i en global värld.

Sedan slutet av sommaren har konfliktnivån trappats upp, men, sade statsministern, det är svårt att ta in den brutalitet som krig för med sig.

– Vi hör vad som sägs och vi ser bilderna, men att fullt ut förstå lidandet är för många av oss en nästan övermäktig uppgift, sade Reinfeldt.

Flyktingar har kommit hit och de blev ett med oss, så Sverige och solidaritet ska hänga samman, menade han.

Sverige är uppbyggt med solidaritet, frihet, trygghet, jämställdhel, öppenhet, gemenskap och strävsamhet. Regering, sade Reinfeldt, ser till att Sverige håller ihop, även om vi inte är utan prövningar.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad drabbades av den globala finans- och skuldkrisen och dess konsekvenser, vilka pågått i världsekonomin och i vårt land i fem år. Fortfarande är den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld osäker och återhämtningen har svårt att få fäste.

– Vi ska inte sitta med armarna i kors och vänta på att jobben ska komma eller bygga vår politik på kortsiktiga och illa genomtänkta åtgärder som riskerar att försämra förutsättningar för en stark och uthållig utveckling, sade Reinfeldt.

En av återhämtningarna är regeringens förslag till förstärkning av jobbskatteavdraget som ger mer kvar av lönen, stärker hushållens ekonomi samt ökar konsumtion av varor och tjänster.

Statsministern betade av listan på vad som ska göras och avslutade med att säga att framtiden har utmaningar och för det behövs en ansvarsfull och framtidsinriktad politik.

– Vi behöver rusta och förbereda oss, sade han.