Riksbankens ekonomipris gick till amerikaner


Kungliga Vetenskapsakademien tillkännagav idag att de tre amerikanarna Leonid Hurwicz, Eric S Maskin och Roger B Myerson delar på Nobelpriset i ekonomi.

De får priset för att ha ”lagt grunden till teorin för allokeringsmekanismer. De har bland annat hjälpt ekonomer att identifiera effektiva marknadsformer, regleringar och röstningsprocedurer”.

Hurwicz, som är född i Moskva (1917) påverkades av diskussionen kapitalism visavi socialism. Han kom att starta formuleringen som så småningom blev till den här teorin, vilken utvecklades vidare av Maskin och Myerson.

Det handlar om att ett resultat beror på olika strategier eller handlingar som t ex ett företag fattar. Vad blir effekterna av detta ute i samhället? Den samhälleliga institutionen fattar å sin sida sedan sina beslut, men ingen av dem har hela bilden klar för sig.

Företaget handlar i eget intresse, inte i samhällets intresse och hur man kan föra in sociala mål. Hur väl fungerar institutionerna när de vill uppnå ett visst mål, såsom samhällelig välfärd eller privatekonomiskt vinst? Det är svårt att hitta svaren eftersom informationen finns utspridd bland många aktörer.

En vanlig fråga när det gäller ekonomiska teorier är om man kan man använda teorin praktiskt. Här blir svaret ja och förmodligen kan den komma att användas när det gäller miljöproblem. Med hjälp av teorin skapar man en marknadsdesign.

Eric Maskin lät helt överväldigad när Svenska Vetenskapsakademien gratulerade honom.

– Jag har länge hoppats på att Hurwicz skulle vinna Nobelpriset och nu får jag och Myerson dela det med honom. 

Både Maskin och Myerson betonade när de informerades om ekonomipriset att de var glada att få dela det med de två andra.