Riksbanken rör inte räntan


Riksbanken lämnar sin viktigaste styrränta, reporäntan, oförändrad på 3,25 procent. Riksbanken bedömer att reproräntan höjs med ytterligare 0,25 procentenheter under de kommande månaderna och att man sedan kan avvakta något.

Riksbanken gör enligt ett pressmeddelande bedömningen att reporäntan behöver höjas med ytterligare 0,25 procentenheter under de kommande månaderna och att man därefter sannolikt kan avvakta något med ytterligare en höjning.

”Även om den goda konjunkturen och löneförhandlingarna innebär risk för högre inflation än väntat, bedöms en långsam ränteuppgång fortfarande ge en inflation i linje med inflationsmålet på ett par års sikt och en balanserad realekonomiska utveckling”, skriver Riksbanken.

Riksbankens beslut skapar ytterligare tryck på den redan heta bostadsmarknaden, enligt Swedbanks mäklarföretag Fastighetsbyrån.

”Vi kommer nu troligen att känna av en mer stegrande prisökning än tidigare. Oförändrad ränta i kombination med fortsatt lågt utbud och en god konjunktur driver på priserna, i synnerhet i attraktiva områden”, skriver Fastighetsbyråns vd Per Johnler i ett pressmeddelande.

Den slopade förmögenhetsskatten och lägre fastighetsskatt kommer att påverka marknaden i samma riktning, enligt Johnler.

Löneförhandlingarna tyder
så här långt på att löneökningarna kan bli lite högre än prognostiserat. Den något starkare konjunkturen talar också för detta, enligt Riksbanken.

”Utvecklingen på arbetsmarknaden innebär således en något ökad risk för högre inflationstryck än väntat. Samtidigt finns det flera faktorer som håller tillbaka inflationen”, skriver banken.

-Riksbanken signalerar nu en något mer aggressiv syn på räntepolitiken och förklaringen är att de är lite oroade över vad som nu händer i lönerörelsen, säger Handelsbankens chefanalytiker Peter Kaplan.

-Det betyder sannolikt
att vi får en höjning med 0,25 procentenheter i juni och en lika stor höjning i december.

De senaste årens prispress väntas fortsätta och kostnadstrycket dämpas av att det fortfarande finns relativt gott om lediga resurser på arbetsmarknaden och att produktiviteten fortsätter att förbättras i snabb takt, resonerar Riksbanken.

I den senaste penningpolitiska rapporten förutspår Riksbanken att reporäntan om tre år ligger på 3,75 procent.

De svenska marknadsräntorna föll tillbaka något räntebeskedet på morgonen.