Rika kineser angelägna att lämna Kina
Ett Air China-plan förbereder sig på landning vid Pekings internationella flygplats den 4 september 2012. Kina upplever en dränering av förmögenheter när företagare tar med sig sina pengar och lämnar landet för säkrare stränder. (Foto: Wang Zhao/AFP/GettyImages)


Kinas rikedomar försvinner utomlands, när företagare lämnar landet och tar med sig miljarder dollar till säkrare länder.

”Vi kommer att känna oss säkra först när vi åkt vår väg; det är svårt att säga vad som kommer att hända med Kinas fastland”, är något som rika kineser ofta säger.

De flesta privata företagare är redo att när som helst emigrera. Oron över ovissheten kring det styrande kommunistpartiets politik anges som den främsta orsaken. Deras barns utbildning och en bättre boendemiljö brukade vara den främsta orsaken till att man vill emigrera; nu har det blivit sekundära faktorer.

En undersökning gjord av Shanghais företagarförening, en av de mest inflytelserika icke-statliga föreningarna inom handel i Shanghai, och Horizon Research Consultancy Group, riktade in sig på 150 privata företag på Fastlandskina. Rapporten fastslog att kinesiska privatföretagares känsla för säkerhet 2013 bara låg på 6,09 av 10. Ovisshet orsakad av förändringar inom politiken uppgavs av 31,5 procent som huvudorsak.

Den verkställande dekanen vid Overseas Education College of Shanghai Jiaotong University, Wang Hongxin, säger att privata företagare förmodas vara den mest respekterade sociala gruppen. Olyckligtvis har kineserna en missuppfattning om företagare, framför allt privata företagare, och man hatar de rika i största allmänhet. Det tillsammans med oförutsägbar politik, och uselt skydd för privat förmögenhet och politisk korruption, hämmar företagare när det gäller att expandera internationellt och planera långsiktigt.

Vid slutet av 2012 publicerade Center for China & Globalization (CCG) och Beijing Institute of Technology Law School tillsammans den årliga rapporten om kinesisk internationell migration (Annual Report on Chinese International Migration (2012).

Rapporten säger att 27 procent av de superrika företagsägarna, med personliga tillgångar på motsvarande över 115 miljoner kronor, redan har emigrerat, samtidigt som ytterligare 47 procent funderade på att emigrera. Nästan 60 procent av de rika företagsägarna, med personliga tillgångar på motsvarande över 11 miljoner kronor, hade fullbordat eller funderade på investeringsemigration.

Resultaten av undersökningar i Hurun-rapporten 2013 (www.hurun.net) visar att bland Kinas rikaste, som har emigrerat, håller på eller funderar på att emigrera, har procentsatsen gått upp 6,7 procent från 2012 till 64 procent 2013. Av multimiljonärerna hade en tredjedel emigrerat, enligt undersökningen.

Enligt en undersökning från 2013 av Wealth Insight, en London-baserad firma som sysslar med rådgivning och konsultverksamhet kring förmögenhet, fann man att Kinas rikaste nu har motsvarande omkring 4,2 biljoner kronor i dolda tillgångar utomlands. Detta är mer än 30 procent av Kinas 13 biljoner i skatteintäkter.

Enligt en CCG-rapport från 22 januari 2014 är USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland de fyra främsta destinationerna för kinesiska emigranter. 2012 fick över 152 000 kineser permanent uppehållstillstånd i de länderna: 81 784 i USA, 33 018 i Kanada, 29 547 i Australien och 7 723 i Nya Zeeland.

Den årliga rapporten om kinesisk internationell migration (2012) i Global Talent Blue Book, som publicerades av CCG den 22 januari, säger att antalet kinesiska emigranter är uppe i 9,3 miljoner. Av alla emigranter runt om i världen har Kina blivit den fjärde största gruppen och av alla immigranter till USA är Kina på andra plats.

CCG visar också att sedan 2011 har kineser blivit den näst största utländska gruppen av fastighetsköpare i USA.

I Toronto i Kanada och London i Storbritannien kommer 20-40 procent av utländska köpare från Kina.

Förra månaden meddelade Kanada att man tänker sluta med dess investerarprogram för immigranter och stryka de återstående mer än 65 000 ansökningarna, varav de flesta är kineser.

Kinesiska ledare verkar också ha bestämt sig för att stoppa pengautflödet. Cao Jianming, som leder Folkets högsta åklagarämbete, sade att Kina kommer att ”ha ett nära samarbete med juridiska organ utomlands… för att jaga dem som har flytt och ta tillbaka illegalt anskaffade pengar”, rapporterade den statliga tidningen China Daily den 12 mars.

Enligt Cao återtogs omkring 10 miljarder yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor) i ”svarta pengar” och egendomar, och 762 korruptionsmisstänkta fängslades i och utanför Kina förra året.

Översatt från engelska