Right Livelihood-priset utdelades i Stockholm
Pristagarna från vänster Asma Jahangir, Bill McKibben, Alan Rusbridger och Basil Fernando med beviset på Right Livelihood-priset 2014. (Wolfgang Schmidt / www.rightlivelihood.org)


Det ”Alternativa Nobelpriset”, Right Livelihood-priset delades ut på måndagen 1 december i Stockholm, till Asma Jahangir, Basil Fernando, Bill McKibben, Edward Snowden och Alan Rusbridger.

Prissumman, som i år är på 500 000 kronor vardera till tre av pristagarna, ska gå till att stödja pågående projekt; pengarna är inte till för personligt bruk. I år delas hederspriset av två personer som inte får några prispengar utan deras arbete uppmärksammas.

Kvintettens enda kvinna, Asma Jahangir, får priset för att hon försvarat, skyddat och arbetat för mänskliga rättigheter i Pakistan, ofta under svåra situationer och med stor personligt risktagande.

Asma Jahangir

Asma Jahangir är Pakistans ledande advokat för mänskliga rättigheter. Under tre decennier har hon visat enastående mod när hon försvarat de mest skyddslösa i Pakistan: kvinnorna, barnen, religiösa minoriteter och de fattiga, uppger organisationen Right Livelihood.

"Alla har rätt till ett värdigt liv och inget samhälle kan utvecklas om inte dess individer är fria från rädsla och åtminstone har grundläggande politiska rättigheter." Ett citat från Asma Jahangir.

Basil Fernando

Basil Fernando, Hongkong, får priset för sitt outtröttliga arbete med att stödja och dokumentera genomförandet av mänskliga rättigheter i Asien.

Han arbetade under två decennier som chef för Asian Human Rights Commission (AHRC) där han utvecklade systemet ”Urgent Appeals”. Där har många advokater och aktivister utbildats om principerna för en rättvis rättegång och lagregler, för att de senare ska kunna arbete för att mänskliga rättigheter för alla, ska förverkligas.

Bill McKibben

Den tredje pristagaren är Bill McKibben, en av världens ledande miljöaktivister, med organisationen 350.org. Han har varit verksam inom det här området i 30 år och under de senaste 10 åren initierade och byggde upp den första omfattande klimatförändringsrörelsen på gräsrotsnivå.

350.org har spridit medvetande och mobiliserat politiskt stöd till brådskande åtgärder för att mildra klimatkrisen, skriver Right Livelihood.

Hederspriset delas

Det fjärde och sista priset, hederspriset, delas i år av två personer, Edward Snowden och Alan Rusbridger. Snowden medverkade via länk medan Rusbridger närvarade vid prisceremonin som hölls i Riksdagen.

Snowden avslöjade att USA höll på med massövervakning, vilket var att överträda mänskliga rättigheter och internationell lag, eftersom övervakningen dessutom gick utanför USA.

Alan Rusbridger är en brittisk journalist och författare och redaktör för tidningen The Guardian. Han spelade en ledande roll i att publicera underrättelsematerial som Snowden stulit. Den stora läckan ledde till en uppsjö av artiklar om nationell säkerhet och uppmärksammades globalt.

Namnet ”Right Livelihood” står för principen att till fullo respektera människor och miljö i sitt sätt att leva, och då helt ansvara för sina handlingars konsekvenser. I detta ligger att endast använda sin beskärda del av jordens resurser.