Reportrar riskerar att svartlistas i Kina


En ”svart lista” över de journalister som bryter mot landets regler håller på att upprättas av de kinesiska myndigheterna. Reportrar utan gränser har skrivit ett öppet brev till USA: s utrikesminister om  journalisternas situation i Kina.

Kina håller nu på att upprätta en databas med personer som utövar ”ohälsosamt professionellt beteende” rapporterar SVT.

Syftet från myndigheternas sida är att med hjälp av hårda regler få ett stopp på ”flödet av falska nyheter”.

Det är sannolikt ett sätt att slå mot reportrar och redaktörer som kringgår censur och propaganda, menar regimkritiker.

Nu har Reportrar utan gränser reagerat mot journalisternas utsatta situation i Kina genom att skriva ett brev till USA:s utrikesminister Hilary Clinton.

I brevet uppmanas utrikesministern att ta upp en rad viktiga frågor som rör de mänskliga rättigheterna med landets ledare vid sitt planerade besök i Kina.