Rekordkoncentration av koldioxid i atmosfären
Den oerhört snabba tillväxten i asiatiska ekonomier, såsom Kina och Indien, bedöms vara en av orsakerna till de höga halterna av koldioxid. I dag tar Kina i drift nya kolkraftverk nästan varje vecka. På bilden lastar en kinesisk man kolbrickor på sin trehjuling. I Kina använder hushållen kol för matlagning och för att värma upp hus. En ledande meteorolog i Kina har sagt att Kina inte har några planer på att radikalt ändra sitt beroende av kol och annat smutsigt bränsle trots att man känner av den globala uppvärmningen. Kina saknar teknologi och finansiella resurser för att ändra sina energikällor. (Foto: AFP/Frederic J. Brow)


Växthusgaserna i atmosfären har stigit till rekordhöga nivåer. Koncentrationen av koldioxid över Arktis har nått 390 miljondelar. Den snabba tillväxten i asiatiska ekonomier tros ligga bakom det negativa rekordet.

-Det är nytt rekord, säger Kim Holmén, forskningschef vid Norska polarinstitutets forskningsstation Zeppelin i Ny-Ålesund till New Scientist.

Koldioxidhalterna har ökat så gott som varje år de senaste decennierna och ligger långt över den förindustriella nivån i början av 1800-talet på knappt 280 miljondelar (ppm).

Koncentrationen når på norra halvklotet maximala nivåer strax före våren, när växterna börjar absorbera växthusgaser i takt med att de växer.

Enligt Holmén kan noteringen av de högsta halterna i mänsklighetens historia förklaras av den oerhört snabba tillväxten i asiatiska ekonomier som Kina och Indien. I dag tar Kina i drift nya kolkraftverk nästan varje vecka.

Zeppelinstationen, som drivs i samarbete med Stockholms universitet, är en av de viktigaste mätstationerna i världen för växthusgaser i atmosfären, vid sidan av den på Hawaii.

Världens ledande klimatforskare i FN:s klimatpanel slog för några veckor sedan fast att koldioxidhalten nu är den högsta på åtminstone 650 000 år.

De konstaterade samtidigt
att det nu är till 90 procent bevisat att mänskliga aktiviteter, som förbränning av fossila bränslen som olja och gas, ligger bakom den globala uppvärmningen.

En annan forskarrapport nyligen, från Global Carbon Project, visade att utsläppen av koldioxid ökade fyra gånger snabbare mellan 2003 och 2005 än under de tio närmast föregående åren.

För att begränsa den genomsnittliga temperaturhöjningen på jorden till två grader, har forskare räknat fram att koldioxidkoncentrationen måste stoppas vid 450 ppm. Men med dagens ökningstakt bedöms det bli svårt att hejda koldioxidhalten innan den når upp till 550 ppm.

Vissa klimatforskares värsta scenarier pekar mot att halterna, om inget görs, kan stiga till uppemot 1 000 ppm fram till år 2100.