Rekord i sommarjobb
En student har fått ett sommarjobb på en restaurang. (Foto: AFP/Mandel Ngan)


Sommarjobben slår rekord i år. Hittills har 55 000 ferieplatser rapporterats in till Ams, den högsta siffran sedan 1990. Och också totalt sett fortsätter arbetsmarknaden att uppvisa styrka./TT

Arbetsgivarna har i år varit angelägna om att tidigt försäkra sig om arbetskraft under sommarmånaderna. Redan i januari strömmade sommarjobben in men huvuddelen kom i februari.

Och också totalt sett fortsätter arbetsmarknaden att uppvisa styrka. Den öppna arbetslösheten sjönk till 4,0 procent i slutet av mars och också antalet personer i program med aktivitetsstöd fortsätter att minska.

Drygt 84 000 jobb
kom in till arbetsförmedlingen i mars. Av dem var 15 000 sommarjobb. Ökningen av jobb är särskilt stor inom uppdragsverksamheten, till exempel inom IT-branschen och övriga konsulttjänster.

Under första kvartalet har mer än en kvarts miljon jobb kommit in till Arbetsförmedlingen, konstaterar Ams-chefen Bo Bylund nöjt.

Framför allt är det tillsvidareanställningarna som har ökat och uppgången är koncentreras till det privata näringslivet.

Trots det är det fortsatt problematiskt för vissa grupper av arbetslösa. Det gäller inte minst unga med kort eller ofullständig utbildning. Här hoppas Ams-chefen att de nya insatser som regeringen aviserat kan komma de ungdomar som har svårast att få jobb till del.

Under mars varslades
2 700 personer om uppsägning, något färre än under mars i fjol. Varslen ökade markant inom den kommunala verksamheten men minskade påtagligt inom verkstadsindustrin.

Antalet anställda i olika former av arbete med stöd, till exempel funktionshindrade med lönebidrag, var 103 000 personer eller 2,3 procent. Det innebär en ökning med 8 000 jämfört med samma månad i fjol.

Antalet personer i program med aktivitetsstöd, till exempel arbetsmarknadsutbildningar, var 65 000 eller 1,4 procent, en minskning med 48 000.