Reinfeldt välkomnar ny motståndare
Statsminister Fredrik Reinfedt. (Foto: AFP/ Gerard Cerles)


Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) välkomnar Mona Sahlin som ny huvudmotståndare.

Han tror att det kan bli lättare att nå samförstånd i för landet viktiga frågor.

Reinfeldt nämner EU- och säkerhetspolitik, men även energi-, miljö- och klimatfrågor.

-I allt jag upplevt av Mona Sahlin har hon haft en öppen och resonerande attityd, säger han.

Reinfeldt kommer nu att kräva besked av socialdemokraterna i en rad politiska frågor. Moderatledaren ser också fram emot en ny typ av debatt i svensk politik med mer resonemang och mindre av kraftfull attack.

Kampen om de kvinnliga väljarna kan komma att skärpas.

-Jag har som nästa viktiga del i förnyelsen av moderaterna att nå fram till de kvinnliga väljarna. Det faktum att socialdemokraterna får en kvinnlig partiledare lägger ännu större vikt vid att jag gör det på ett bra och genomtänkt sätt, säger Reinfeldt.

Olofsson: Spagatövning

Centerledaren Maud Olofsson tror att Sahlin får en svår uppgift. Dels ska hon locka väljare från de borgerliga, dels försöka bilda ett regeringsalternativ med vänsterpartiet och miljöpartiet.

-Det är en ganska avancerad spagatövning, säger Olofsson.

Centerledaren räknar med att Sahlins uppgift kommer att bli att formera en stark opposition. Det kommer att göra det svårt att samarbeta över blockgränsen även om det skulle behövas i till exempel energifrågan.

-Men jag hoppas att vi ska kunna nå en bred uppgörelse, säger hon.

Folkpartiledaren Lars Leijonborg tycker det ska bli roligt med en ny s-ledare.

-Jag tycker att hon är väldigt trevlig och det kan säkert bli en ny ton i debatten. Men vad hon betyder för sitt parti är fortfarande väldigt oklart. Jag tycker inte man har fått några hintar om i vilken riktning hon tänker utveckla partiet, säger han.

Hägglund kritisk

Inte heller kristdemokraternas ledare Göran Hägglund vågar gissa hur Sahlin vill ändra den socialdemokratiska politiken.

-Det går inte att utläsa av hennes historiska insatser. Man kan ju säga att under hennes många år i regeringen så har åren varit fler än de betydelsefulla insatserna.

Hägglund är kritisk till Sahlins sätt att debattera.

-Hon har genom åren visat en del exempel på ett språkbruk som förråar och förgråar debatten när hon har ifrågasatt den politiska motståndarens ärliga uppsåt, säger han.

-Ibland har hon uttryckt sig på ett sätt som jag tycker varit vulgärt och klumpigt och som inte tjänar svenska folkets förtroende för det politiska systemet.

Desto mer positiva var tongångarna från det europeiska socialistpartiets (ESP) ordförande, Poul Nyrup Rasmussen, som välkomnade Sahlin som kan känt i många år. Rasmussen säger att han har den största respekt för Sahlins kompetens, ledarskap och vision.

”Den nuvarande regeringen är inte vad Sverige behöver, det finns ett behov av förändring och Mona Sahlin är den person som ska leda denna förändring”, tillägger Nyrup Rasmussen, som hade ett svalt förhållande till den avgående partiledaren.