Reinfeldt och Sahlin debatterade jobben


Arbetslöshet har fallit sedan 2005. Under 2006 var det 7,1 procent och under 2007 minskar det ytterligare mot 6,2 procent, enligt SCB och Konjunkturinstitutets prognos. I september i år var 226 000 personer arbetslösa vilket är cirka 23 000 färre än för ett åt sedan.

I partiledardebatten i riksdagen den 17 oktober 2007 var jobben en av de stora frågor som väckte ivriga meningsutbyten mellan primärministern Reinfeldt och oppositionsledaren Sahlin.

Mona Sahlin började debatten med att direkt ge sig in i diskussionen om jobben. Hon sade att det visserligen går bra för Sverige just nu med högkonjunktur och flera jobb, men de långtidsarbetslösa har blivit fler, höginkomsttagare rikare och deltidsarbetande kvinnor fattigare.

Samtidigt råder brist på kompetent arbetskraft, påpekade Mona Sahlin som inte vill ge äran till regeringen för den minskade arbetslösheten.

– När högkonjunkturen slutar göra jobbet åt regeringen och konkurrensen om jobben hårdnar kommer det att märkas på många sätt, sade Sahlin som vill satsa på utbildning.

Hon anklagade regeringen för att ha skapat fler okvalificerade och lågavlönade jobb.

– Bidrag för hushållsnära tjänster kostar lika mycket som 26 000 högskoleplatser. Man prioriterar städning och lövkrattning, men det är inte med skinande hem och släta gräsmattor som Sverige konkurrerar på en global marknad, sade Mona Sahlin.

– Ska vi ha ett samhälle där vår utgångspunkt är att alla ska kunna jobba utifrån egen förmåga, eller ska vi ha ett hyperproduktivt samhälle där endast en liten del göra sig besvär?, frågade Reinfeldt.

Även i en högkonjunktur kan vissa grupper som funktionshindrade ha svårt att hitta jobb, poängterade Reinfeldt. Yngre har svårt att ta sin in i arbetsmarknaden på grund av brist på arbetserfarenhet medan de äldre har svårt att har svårare att vara kvar.

Regeringen har infört en del åtgärder såsom nystartsjobb, instegsjobb och reducerad arbetsgivaravgift för anställning av ungdomar för att öppna arbetsmarknaden för dessa grupper.

Med nystartsjobb får arbetsgivare dispens från arbetsgivareavgift vid anställning av funktionshindrade. I juli infördes instegsjobb som ger invandrare möjlighet att arbeta eller söka jobb samtidigt som de lär sig svenska. Lägre arbetsgivaravgift för ungdomar mellan 18 till 24 infördes också i juli.

– För detta har vi utformat verkningsfulla instrument för att rikta skattelättnader och särskilda åtgärder, sade Reinfeldt.

– Visst, vi lutar oss mot en god konjunktur. Jag erkänner gärna det, tillade han.