Reinfeldt krävde frigivning av fångar i Kina
Fredrik Reinfeldt tog upp de mänskliga rättigheterna och krävde 13 fångars frigivning när han talade med Kinas president Hu Jintao på lördagen. (Foto: AFP / Ng Han Guan)


Statsminister Fredrik Reinfeldt tog upp frågan om de mänskliga rättigheterna då han på lördagen träffade Kinas president Hu Jintao. Tvärtemot vad som sagts i förväg.

Reinfeldt gav Hu en lista med tretton namn på fängslade kineser som han vill ha frigivna. Fyra av dessa är de människorättsaktivister som Amnesty International i förväg bad statsministern vädja för: den nyligen fängslade Hu Jia, samt Ye Guozhu, Chen Guangcheng och Yang Chunlin. Hela listan med de tretton namnen offentliggjordes inte.

Enligt svenska medier på plats i Hainan, där mötet mellan de båda statsledarna skedde i samband med en internationell miljökonferens, tog Reinfeldt upp bland annat frågan om Tibet och förordade dialog och icke-våld, samt poängterade vikten av att respektera Tibets kulturella och språkliga särart.

– Jag nämnde den fortsatta omfattande användningen av dödsstraffet och de fortsatta bristerna i det kinesiska rättsväsendet. Jag vädjade till presidenten att den i väst mycket uppmärksammade Hu Jia skulle få möjlighet att återförenas med sin familj. I samband med mötet överlämnades en lista med tretton personer som vi begär ska försättas på fri fot, sade han till svenska medier.

Inför resan har Reinfeldt sagt att han skulle prata miljöfrågor med Hu. Något han fått kritik för. Att han väntade till efter mötet med att berätta om diskussionen om mänskliga rättigheter berömdes av förre Kinaambassadören Sven Linder i Sveriges Radios Ekot som ett klokt strategiskt drag.

– Ja, det hade varit, för att använda ett ord som vi diplomater brukar använda, det hade varit kontraproduktivt att gå in i en förhandlingssal med den kinesiska sidan och säga att nu ska jag säga detta och detta och detta. Det kan få den kinesiska sidan att låsa sig.

Fredrik Reinfeldt sade på en presskonferensen att han hade varit rak i sitt tal och varnat Kina för protektionism och att Kina måsta vara en del av den globala lösningen av de miljöfrågor som konferensen handlade om.