Regler om fosfater i maskindiskmedel


Halten fosfater i maskindiskmedel för privatbruk ska regleras. Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram ett förlag, som ska redovisas 7 september i år.

Fosfor är ett näringsämne och regleringen sker för att motverka övergödningen av hav och sjöar.

– Utsläppen av fosfor ska minska. Ett viktigt steg tog vi med förbudet mot fosfater i tvättmedel. Med uppdraget till Kemikalieinspektionen tar vi nu ytterligare ett steg för att motverka övergödningen, framförallt i Östersjön, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

I EU är det hittills bara Italien som reglerar halten fosfater i maskindiskmedel. Utanför EU görs det i USA, Norge och Schweiz.