Regeringen vill reformera sjukförsäkringen


Det går bra för Sverige just nu med ökad sysselsättning och produktivitet i en stark konjunktur. Arbetslösheten är låg men bakom knuten ligger faror på lur om inget görs för den stora skara svenskar som är förtidspensionärer och långtidssjukskrivna, menar regeringen.

– Sanningen var att bredvid de arbetslösa finns människor som inte arbetar som vi kallar för något annat, sade statsminister Fredrik Reinfeldt på en presskonferens på torsdagen i samband med att socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson presenterade ett åtgärdspaket för att bemöta problemet.

Över en halv miljon svenskar är förtidspensionärer och cirka 700 000 personer har varit sjukskrivna längre än tre månader eller får sjuk- eller aktivitetsersättning.

Cristina H. Pehrsson sade att det bokstavligen känns som om man hade låst in många människor i förtidspension och sedan slängt bort nyckeln eftersom det var bara en procent som hittade den och kunde komma ut igen.

– Hela föreställningen har varit fel, sade Reinfeldt.

Han menar att man i Sverige alldeles för ofta möts av förväntningen att om man har ett problem ska någon lägga det tillrätta, och sedan tas det för givet att man inte längre kan jobba.

– Vi gör människor mer orkeslösa, mer kraftlösa än vad de egentligen är, sade Reinfeldt.

Detaljerna i åtgärdspaketet är inte klara men i korthet innebär det att den sjukskrivne, i ett tidigt skede, ska få bestämda stöd i olika former för att återvända till arbetslivet. Ingen får sjukpenning längre än tolv månader utom i undantagsfall.

Företagen ska lockas med olika fördelar för att anställa dem som har varit långtidssjuka. Regeringen ska satsa cirka 3,4 miljarder under åren 2008-2010 för att utveckla företagshälsovården och rehabiliteringsåtgärder.

Ytterligare utredning krävs för att komma till ett slutgiltigt förslag och de nya reglerna ska börja gäller delvis den 1 januari 2008 och delvis den 1 juli 2008.

I en kommentar till regeringens förslag sade Mona Sahlin att den borgerliga regeringen tar bort anställningstryggheten för sjuka.

Fakta om dagens sjuk- och aktivitetsersättning:

  • Den som är mellan 30 och 64 år kan få sjukersättning om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt med minst en fjärdedel.
  • Den som är mellan 19 och 29 år kan få aktivitetsersättning om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt eller nedsatt under en begränsad tid (minst ett år) med minst en fjärdedel.

(Källa: Försäkringskassan)