Regeringen vill öka attraktionskraften i läraryrket
Utbildningsminister Jan Björklund (Foto: Nina Gergi/Pressbild från regeringens websida)


Under de senaste årtiondena har resultaten i de svenska skolorna sjunkit, därför vidtar nu den svenska regeringen åtgärder för att se till att förutsättningarna finns för att Sverige ska bli framgångsrikt även i framtiden.

Skolpolitiken ändras och riktade insatser genomförs, vilket naturligtvis inte kan göras med en gång. En viktig faktor i sammanhanget är lärarna. För att nå goda resultat behövs engagerade lärare och mer kvalificerade sådana.

Regeringen har lagt fram förslag till riksdagen om en helt ny lärarutbildning med högre antagningskrav. Den nuvarande lärarkåren ska fortbildas och det kommer att bli hårdare behörighetsregler.

För att höja kvaliteten på läraryrket föreslår den svenska regeringen att lärarna får en yrkeslegitimation. Bara den som har examen från en lärarutbildning kan få legitimation och bara den personen kan få fast anställning.

De som redan har akademisk ämnesutbildning i sitt yrkesliv och vill bli lärare, kan komplettera med en pedagogisk utbildning.

För att kvaliteten på läraren ska bli god, får de nyutbildade lärarna först en introduktionsperiod på ett år. För att anställas som lärare krävs ett intyg om godkänt introduktionsår för att kvalitetssäkra personens lämplighet som lärare.

”Att ha en kvalificerad yrkeskår och öka attraktionskraften i framtidens läraryrke är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Sverige,” kan man läsa på regeringens hemsida.