Regeringen vill ha bort etanoltull


EU-tullen på etanol bör vara kvar, sade näringsminister Maud Olofsson (c) för två månader sedan. Slopa tullen snarast, säger nu partikamraten och regeringskollegan, jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Att minska koldioxidutsläppen är huvudsyftet i omställningen från fossila bränslen till etanol och andra biodrivmedel. Enligt ett EU-direktiv ska etanol stå för 5,75 procent av drivmedlen 2010.

EU klassificerar etanol som en jordbruksprodukt och tar sedan 2006 ut ett tullskydd på cirka 1:80 kronor litern. Den höga tullen missgynnar fattigare länder som Brasilien och Pakistan.

”Vi EU-länder måste vara beredda att avlägsna sådana handelshinder som inte stämmer med tankarna i (världshandelsorganisationen) WTO”, skriver jordbruksminister Eskil Erlandsson (c), handelsminister Sten Tolgfors (m) och miljöminister Andreas Carlgren (c) i ett debattinlägg i Dagens Industri.

Regeringen driver i EU en frihandelslinje och tror inte på tullar som miljöpolitiskt redskap. Ministrarna pekar på att EU-tullen framför allt missgynnar brasiliansk etanol, som är mer fördelaktig ur energisynpunkt. I slutänden blir det också dyrare för konsumenten, anser de.

I slutet av november sade näringsminister Maud Olofsson (c) till TT att hon inte ville ha en öppen marknad för etanol:

– Om vi i Sverige ska kunna utveckla etanolproduktionen så är kostnaderna i början väldigt höga och vi måste upp i volymer.

Den första utvecklingsfasen är över och då är tullskyddet inte längre motiverat, säger Eskil Erlandsson i telefon från Bryssel.

– Nu har vi produktion i Sverige. Efterfrågan har ökat kraftigt och priserna stigit, inte minst vid pumparna.

– För min del ser jag inget problem med att avveckla det (tullskyddet) mer eller mindre omedelbart. Sverige bör ta initiativ för att inleda den processen i EU, säger han.

TT: Bedömer du att svensk etanolindustri klarar av en ökad priskonkurrens från billigare brasiliansk etanol?

– Ja, det gör jag.

Så här kommenterar han regeringens svängning i frågan om etanoltull:

– Vi har pratat om detta, Maud och jag, och är nu överens om att Sverige har kommit över den första utvecklingsfasen.

Statssekretare Ola Alterå (c):

– Vi har haft ögonen på frågan och vad som går att göra åt det. Maud svarade innan vi hunnit sätta ned foten.