Regeringen vill göra Sverige fossilfritt
Tallolja, som är en biprodukt vid pappersmassatillverkning, kan bidra till det fossilfria samhället som ett alternativt bränsle. (Foto: Mikael Iso-Oja /Epoch Times Sverige)


Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige ska sporra företag, kommuner och städer till konkreta åtgärder för att förbättra klimatet. Inför klimatmötet i Paris blir initiativet ett startskott för att få fart på gräsrotsnivå, både nationellt och internationellt. Målet är det fossilfria samhället.

– Vi ser att det händer mycket, men det händer ändå inte tillräckligt, det går inte tillräckligt snabbt, det finns alldeles för mycket som tyder på att världen kommer att stå inför enorma klimatutmaningar om vi inte snabbar upp klimatarbetet, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

I regeringsförklaringen säger Stefan Löfven att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. På mötet i Paris kommer Romson och Löfven att föra fram initiativet Fossilfritt Sverige för att uppmuntra andra länder.

– Det handlar om att få länder och samhällen att börja tävla om att visa upp goda initiativ, istället för att få en mer destruktiv förhandling, säger Romson.

Initiativet bygger på FN:s Lima-Paris Action Agenda, en internationell plattform för icke-statliga aktörers klimatarbete, som tagits fram inför klimatmötet.

Anders Turesson, på klimat- och miljödepartementet, är projektledare och säger att projektet framförallt syftar till att stimulera arbetet underifrån, att aktörerna i samhället ska uppmuntra varandra.

Framtidsministern möter Kinas miljöminister bilateralt

Deklarationen är ett tydligt ställningstagande och intresset är stort hos bland annat företag för att deras klimatarbete ska synliggöras, berättar Turesson. I februari kommer miljömålsberedningen att presentera sitt förslag på hur man ska uppnå ett fossilfritt Sverige.

ABB och Preem är två företag som redan skrivit på deklarationen och välkomnar initiativet som en samlande kraft. De medverkade också på regeringens presskonferens där initiativet lanserades. ABB ser detta som en möjlighet att lyfta fram befintlig teknik och börja använda den för att fortare få till klimatförbättringar.

Preems representant berättade att de sedan länge satsar på att ställa om mot förnybara drivmedel. Till exempel används restprodukter från skogsindustrin, i form av tallolja, i deras diesel.

romson

Klimat- och miljöminister Åsa Romson. (Foto: Kristian Pohl /Regeringskansliet)

På regeringens hemsida välkomnas städer, kommuner, företag med flera att skriva under deklarationen, som innehåller tre punkter:

  • Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.
  • Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.
  • Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Blå tillväxt försämras av människans övernyttjande