Regeringen värd för FN-konferens om hållbar utveckling
Sveriges miljöminister Lena Ek påtalar vikten av att involvera beslutsfattare i processen för en hållbar utveckling. (Foto: Mandel Ngan/ AFP)


Den svenska regeringen är värd för Stockholm +40, en konferens för att förbereda FN:s konferens om hållbar utveckling Rio +20 i juni. UD meddelade på torsdagen att Kinas premiärminister Wen Jiabao kommer att delta i konferensen.

Konferensen som hålls i Stockholm 23 – 25 april utgår från tre huvudteman: Hållbara innovationer, hållbar produktion och hållbara livsstilar. Dessa kommer att diskuteras i öppna seminarier och i paneldebatter.

Wen Jiabao kommer att delta på konferensens sista dag.

– Det vi diskuterar och kommer fram till i Stockholm kan få en avgörande betydelse för om Rio+20 blir lyckat eller inte, säger biståndsminister Gunilla Carlsson enligt UD:s hemsida.

Ett trettiotal ministrar och FN-chefer kommer att delta i Stockholm +40 liksom beslutsfattare, representanter från näringslivet och forskare.

Miljöminister Lena Ek menar att det är viktigt att försöka skapa en helhetssyn på vad som kan göras för att uppnå en hållbar utveckling.

– En hållbar utveckling kan bara bli verklighet om vi lyckas involvera de som är närmast berörda i beslutsfattandet, sade hon.

Under konferensdagarna kommer en mängd aktiviteter att hållas på universitet och högskolor runtom i landet.

FN:s konferens om hållbar utveckling hålls i Rio de Janeiro den 20-22 juni. Mötet väntas samla runt 50 000 representanter  från regeringar, parlament, städer, organisationer i det civila samhället.