Regeringen presenterar program för att sänka sjuktalen
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll presenterade åtgärder för att få ner sjuktalen, 23 september 2015. (Skärmdump/regeringen)


Antalet sjukskrivna har ökat markant i Sverige de senaste åren, och den skarpt stigande kurvan oroar regeringen. Nu presenterar man ett åtgärdsprogram för att få ner sjuktalen.

Åtgärderna som presenterades av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på onsdagen är utspridda på en mängd olika aktörer. Det handlar om allt från förebyggande åtgärder till en modern föräldraförsäkring som ska underlätta för kvinnor.

Två av tre sjuka är nämligen kvinnor. Sjukfrånvaron hos kvinnor ökar snabbare än män. Mest drabbade är yrkesgrupper inom äldrevård, omsorg, skola och socialtjänst.

– Lärarna behövs i skolan, inte i sjukförsäkringen, kommenterade Strandhäll.

Den vanligaste orsaken för både män och kvinnor är psykisk ohälsa. Att det ser ut så här kan hänga ihop med den snabba övergången från industrisamhälle till tjänstesamhälle, enligt Strandhäll.

Annika Strandhäll poängterade att arbetsgivarna har en viktig roll. Under sjukskrivning ska mer stöd gå till rehabilitering. Ett av de problem som finns är just att arbetsgivare inte tar sitt ansvar när det kommer till rehabilitering.

Redan i höst kommer arbetsgivare som sköter sig belönas. Det kan handla om företag som håller en låg sjukfrånvaro genom bra rehabiliteringsinsatser och som jobbar förebyggande. Det kan även tänkas bli någon form av straff för de som missköter sig.