Regeringen planerar för flyktingströmmen
Flyktingar anländer till Stockholms central den 15 oktober 2015. Regeringen planerar nu om budgeten för att kunna täcka kostnader för ökad flyktingmottagning. (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images)


Regeringen svarade på Migrationsverkets nya flyktingprognos på torsdagen. De nya siffrorna var ingen överraskning, sade migrationsminister Morgan Johansson.

— Vi har successivt byggt ut beredskapen. Det har kommit runt 1 700 asylsökanden om dagen under hösten, och hittills har vi klarat av att ge alla tak över huvudet och mat för dagen, sade Johansson.

I Sverige är det nu är viktigt att gå vidare med att alla kommuner ska tvingas ta emot asylsökanden, sade han. Kommunerna kommer att få pengar till att bland annat kunna ge nyanlända skolgång och ordna stödboenden för ensamkommande barn.

De asylsökande i Sverige som fått avslag på sin ansökan ska utvisas, vilket berör cirka 6 000 personer.

Man vill också satsa på att generellt bygga fler bostäder. I det akuta läget ska man försöka att hitta statliga, kommunala och privata boenden, exempelvis industrilokaler och kursgårdar, sade Johansson.

Regeringen vill se en politisk överenskommelse med de övriga partierna, förutom med Sverigedemokraterna.

Finansminister Magdalena Andersson, som också närvarade på presskonferensen, sade att flyktingmottagningen kommer att ”påverka de offentliga finanserna” framöver. Regeringen ska därför se över biståndet, och ”dämpa” ökande kostnader för sjukskrivning och assistansersättning.

Morgan Johansson sade att situationen inte är hållbar i längden, och att EU:s medlemsländer måste dela på ansvaret. I november kommer EU att diskutera frågan vidare.