Rasism tema för årets MR-dagar
På MR-dagarna i Göteborg kommer bland annat samtal kring den nya dokumentärfilmen om Katarina Taikon av Lawen Mohtadi och Gellert Tamas att äga rum. (Foto: Björn Langhammar)


I Göteborg pågår förberedelserna inför Mänskliga rättighetsdagarna 9-10 november. Årets tema är rasism. Dagarna ger tillfälle för olika grupper att lära av varandra, säger projektkoordinatorn Malin Slätis.

MR-dagarna är ett brett forum, som vänder sig till såväl skolklasser och tjänstemän i kommuner och landsting, som myndigheter, civilsamhälle och forskarvärlden.

Temat bestämdes av de elva arrangörerna, däribland Föreningen Ordfront, Forum Syd och Raoul Wallenberg Institutet, tidigare i höstas. De anser att rasismen, både i Sverige och globalt, utgör ett hot mot mänskliga rättigheter och demokrati.

— Samtidigt som man ser de här krafterna vill arrangörerna fokusera på motståndet som finns. Det finns så många som reagerar och står upp för allas lika värde, säger Malin Slätis, projektkoordinator, via telefon.

Vill lyfta upp MR-frågorna på dagordningen

En mässa är bara en del i arbetet för mänskliga rättigheter som pågår på alla nivåer i samhället, säger Slätis. MR-dagarna skapades för att man såg behovet av kunskapsutbyte mellan olika grupper. Förutom att knyta kontakter och utveckla samarbeten vill man lyfta upp MR-frågorna på dagordningen.

Malin Slätis, projektkoordinator för MR-dagarna. (Foto: Pressbild)

Malin Slätis, projektkoordinator för MR-dagarna. (Foto: Pressbild)

Flera hundra arrangörer och utställare kommer att närvara. Slätis säger att det är bredden av frågeställningar som gör mässan intressant.

Hon nämner Tara Thompson, som är chef för Hands Up United i USA, en organisation som uppstod efter protesterna i Ferguson. Thompson kommer att tala om hur rasism och polisvåld ser ut i dagens USA.

På programmet finns också seminarier om strukturell rasism och vikten av vilka ord man använder när man talar om diskriminering. Det finns flera punkter om hur romer behandlas, om Sveriges antisemitiska historia, om afrofobi och Sveriges koloniala arv.

Börjar redan på söndag

Malin Slätis är jagad så här dagarna innan öppningen. Det är mycket praktiskt som ska falla på plats, logistiska aspekter och telefonsamtal från arrangörer och medverkande.

— Det känns väldigt spännande, säger Malin Slätis.

Redan söndagen den 8 november finns några programpunkter, vilka inte kräver biljett. Bland annat ett samtal med årets mottagare av Ordfronts Demokratipris, den svenska avdelningen av Läkare i världen. De fick priset bland annat för sitt arbete för hälsa som en rättighet och EU-migranternas rättigheter.