Rapporter om stängning av Kinas arbetsläger goda nyheter för förföljda
Fångar går med en poliseskort under ”öppet hus” i ett fängelse i Nanjing 2005. Kraven på avskaffandet av regimens arbetslägersystem tilltar i Kina. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Den föreslagna nedläggningen av Kinas läger för omskolning genom arbete skulle innebära att förföljelsen av Falun Gong-utövare minskar och att vedergällning mot petitionärer skulle stoppas. Kraven på avskaffandet av tvångsarbetssystemet, som drabbar oliktänkare och även är centralt i förföljelsen av Falun Gong, har ökat sedan 2012.

Chefen för kinesiska kommunistpartiets politiskrättsliga utskott, Meng Jianzhu, meddelade under en nationell politisk och juridisk arbetskonferens den 7 januari att systemet med omskolning genom arbete kommer att stoppas i år som en del av de föreslagna rättsliga reformerna.

Det nuvarande användandet av det kontroversiella systemet kommer att minskas och kraftigt begränsas och lagstiftare väntas godkänna att det avskaffas helt och hållet 2013, enligt en ”juridisk rådgivare på högsta regeringsnivå” som talade med den statliga tidningen China Daily. Han uppgav också att förändringarna av systemet är nära förestående.

Det fanns tecken på att kinesiska kommunistpartiets högsta ledare ämnade stoppa systemet med tvångsarbete för några månader sedan. En kritisk kommentar som publicerades av statliga Xinhua den 10 augusti 2012 sade att tvångsarbetssystemet är ett verktyg som används av kinesiska tjänstemän för att ”upprätthålla stabilitet” genom att låsa in petitionärer när de kommer med befogade klagomål om korruption på lokal nivå, vilket får till följd att konflikterna mellan de styrande och folket intensifieras.

Forskning som bedrivs vid Kinas akademi för samhällsvetenskap avslöjade också att tvångsarbetssystemet har blivit till ett verktyg som lokala tjänstemän använder för att slå tillbaka mot petitionärerna under parollen upprätthållandet av stabiliteten, enligt en artikel från 16 augusti 2012 i det statliga mediet Folkets Dagblad där man krävde att systemet avskaffas.

I Chongqing, där myndigheterna tidigare varit kända för sin hårda förföljelse av Falun Gong-utövare, läcker det nu ut rapporter som pekar på att användandet av arbetsläger i förföljelsen av gruppen minskar.

En tidigare arbetslägerfånge, Wang, bekräftade att arbetslägren nu agerar annorlunda och berättar för Epoch Times att det sedan maj 2012 har blivit mycket lättare för fångarna i arbetslägren att ansöka om villkorlig frigiving för läkarvård.

En källa i Chongqing med nära kontakter med stadens 610-byrå, ett utomrättsligt organ som inrättades inom ramen för det politiskrättsliga utskottet med uppgift att leda kampanjen mot Falun Gong, sade till Epoch Times att sedan slutet av november 2012 har lokala myndigheter slutat sända Falun Gong-utövare till arbetsläger.

På tal om anonymiteten sade källan, som arbetar inom stadens politiskrättsliga utskott, också att Chongqings myndigheter har släppt de flesta av de Falun Gong-utövare som de hade gripit under augusti 2012.

-Tidigare kunde man inte föreställa att något sådant skulle hända, sade källan.

– De som arbetar för 610-byrån får panik nu. En 610-tjänsteman berättade för mig att bara ett fåtal så kallade ”nyckel”Falun Gong-utövare dömdes; de som vägrade gå med på några kompromisser med myndigheterna. Deras fall överlämnades till ett distriktsåklagarämbete, men åklagarämbetet skickade fallet till domstolen och domstolen till avdelningen för allmän säkerhet, fortsatte källan, vilket beskriver hur de olika instanserna försökte undvika fallen.

Många människor försöker lista ut vad den nye partiledaren Xi Jinping har i kikaren. De som genomfört den tidigare partichefen Jiang Zemins kampanj blir nu allt oroligare, sade källan i Chongqing och tillade:

– Eftersom det fortfarande inte är klart vad som är på gång nu så vill ingen bli sittande med Svarte Petter.

Jurister och människorättsaktivister har krävt avskaffandet av tvångsarbetssystemet sedan 1980-talet, enligt New Tang Dynasty (NTD) TV:s nyhetskommentator Liu Guohua.

– Det existerar än idag eftersom Jiang Zemin använde det för att förfölja Falun Gong-utövare, sade han.

– Det kommer att bli svårt att fortsätta förfölja Falun Gong-utövare om tvångsabetssystemet avskaffas. Mediernas upphaussning av avskaffandet räcker för att göra Jiang Zemin orolig och rädd, berättade en annan nyhetskommentator, Lin Zixu, för NTD TV.

Avskaffandet speglar också maktkampen inom partiet, sade Epoch Times kommentator Xia Xiaoqiang.

– De tjänstemän inom politiskrättsliga utskottet som har deltagit i förföljelsen av oskyldiga människor kommer att utredas. Det är därför som de har försökt att avvisa Xi Jinpings krav på rättssäkerhet i enlighet med författningen, sade Xia till NTD TV.

Om Xi Jinping uppriktigt vill ha rättsliga reformer och göra sig av med tvångsarbetssystemet, bör han omedelbart frige åtminstone dem som sitter olagligt fängslade i arbetsläger på grund av sina politiska sympatier och handlar efter sitt samvete, eller sin religiösa övertygelse, inklusive Falun Gong-utövare, sade krönikören och kommentatorn Heng He till radio Sound of Hope Network.

– De kinesiska myndigheterna bör öppet be folket om ursäkt, ge statlig kompensation till människor som fängslades felaktigt och ställa dem som deltog i förföljelsen av oskyldiga människor till svars. Annars är allt prat om att reformera rättsväsendet nonsens, sade Heng He.

När den före detta polischefen i Chongqing, Wang Lijun, försökte fly Kina via en amerikansk ambassad 6 februari 2012, satte han igång en politisk storm som inte har avtagit. Striden bakom kulisserna handlar om vilken hållning tjänstemännen intar mot förföljelsen av Falun Gong.

Redaktörens anmärkning: Fraktionen med blodiga händer, de tjänstemän som förre ledaren för kommunistpartiet, Jiang Zemin främjat för att utföra förföljelsen av Falun Gong, försöker undvika att ta ansvar för sina brott och att fortsätta kampanjen. Andra tjänstemän vägrar att delta i förföljelsen längre. Händelserna visar på ett tydligt val för tjänstemän och medborgare i Kina, liksom människor i hela världen: antingen stödja eller motsätta sig förföljelsen av Falun Gong. Historien kommer att registrera valet varje person gör.

Översatt från engelska.