Radioaktivitet på plan till Sverige
STORBRITANNIEN, LONDON: Ett brittiskt flygplan förbereder landning på London Heathrow den 30 november 2006. British Airways varnade upp till 33,000 resande att man hade hittat spår av radioaktivt gift ombord på två av flygplanen. (Foto:AFP/Adrian Dennis)


Små spår av ett radioaktivt ämne som sätts i samband med den förre ryske spionen Aleksandr Litvinenkos död har hittats på två British Airways-plan. Ett tredje likadant plan ska undersökas.

De har också flugit mellan Heathrow och Arlanda. En ryss som träffade Litvinenko den dag han blev sjuk har rest med ett av planen.

Preliminära resultat visade på ”mycket små spår av ett radioaktivt ämne ombord på två av de tre planen”, hette det.

Totalt på ett dussintal platser har radioaktiva spår nu påträffats i undersökningarna av Litvinenkos död, meddelar Storbritanniens inrikesminister John Reid.

Reid sade i brittiska underhuset att myndigheterna intresserar sig för sammanlagt fem plan, varav två är ryska.

Statens strålskyddsinstitut (SSI) uppmanar inte oroliga svenskar som har rest med British Airways plan att kontakta läkare.

– Nej, inte i det här läget. Jag kan inte se att läkare kan göra något, eftersom vi inte vet vilket ämne det rör sig om. Man tror att det kan vara polonium, men vi har inte fått det bekräftat. Vi får göra medicinsk bedömning när vi vet vad det är och i vilket sammanhang det har funnits i planen, säger John-Christer Lindhé, strålskyddsinspektör på SSI.

Enligt Lindhé är det uteslutet att man får kännbara symptom av de låga doser som funnits på planen.

– Har man blivit sjuk redan nu är det inte strålning utan salmonella eller något annat. Av höga doser får man illamående, diarré och håravfall, men jag tror inte man bli illamående överhuvudtaget av de här doserna.

SSI har fått ta emot mängder av samtal från personer om polonium och riskerna med att komma i beröring med ämnet. Därför har myndigheten öppnat en informationstjänst för allmänheten. Telefonnumret är 020-20 20 00.

Radioaktivitet i kroppen kan mätas med ett urinprov, som sedan undersöks med en blyskyddad analysapparat – en så kallad vätskescintillationsdetektor. Provtagningen går till som så att man fyller i en speciell vätska i urinprovet, som framkallar små ljusblixtar när det radioaktiva ämne sönderfaller. SSI har totalt tre sådana apparater på orterna Umeå, Lund och Stockholm. Provet tar cirka 18 timmar att analysera.

Lindhé är dock tveksam till om vårdcentraler och sjukhus tar urinprov om man vänder sig dit.

– Jag tror inte vårdcentralerna åtar sig att göra det nu. Vi får nog avvakta och få mer uppgifter om vad det här rör sig om. Man tar inte prover på något om det inte behövs.

TT: Kan man utesluta att det föreligger någon fara för de passagerare som rest med de kontaminerade planen?

– Ämnet är inte farligt förrän man får in det i kroppen, men man skulle kunna tänka sig att det funnits i kabinen och någon fått det på händerna via direktkontakt. Om man sedan ätit en macka kan man ha fått in det i munnen. Men då blir det väldigt små mängder.

Socialstyrelsen bedömer att det inte föreligger någon fara för de svenskar som rest med British Airways kontaminerade flygplan.

– Vår bedömning är att man inte behöver uppsöka läkare om man inte har några besvär. Har man symptom får man vända sig till den ordinarie sjukvården för provtagning, säger Johan Carlsson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Flygbolaget sade sig också ha fått veta att hälsorisken för allmänheten är mycket liten. Men det försöker nu kontakta passagerare som har flugit med de berörda planen.

Enligt det brittiska tv-bolaget Sky News har planen bland annat flugit tur och retur mellan London och Stockholm den 19, 22, 23 och 24 november med flightnumren BA780 och BA781.

Flygbolaget uppmanar oroliga svenskar som har åkt med planen att ringa British Airways internationella hjälplinje om de har frågor.

TT: Ska man inte kontakta läkare?

– De uppgifter vi har fått är att det är små halter av ett radioaktivt ämne och en låg risk för allmänhälsan. Är man ändå orolig ska man ta kontakt med läkare, säger British Airways svenska presskontakt Fredrik Gustafsson.

Luftfartsverket (LFV) kommer inte att mäta om det finns någon radioaktivitet kvar på Arlanda efter de bägge planen, i exempelvis soprum eller bagagehantering.

– Det blir i så fall Statens strålskyddsinstitut, om de gör en sådan bedömning. Men det har jag svårt att föreställa mig, säger Erik Söderberg, informationschef på LFV.

Totalt beräknas cirka 30 000 personer ha rest med planen under de fyra veckor som det radioaktiva ämnet misstänks ha funnits ombord.

En ryss som träffade Aleksandr Litvinenko samma dag som den avhoppade exspionen blev sjuk var ombord på ett av de två undersökta planen.

Affärsmannen Andrej Lugovoj konstaterar att spår av radioaktivitet antagligen kan hittas på alla som kom i kontakt med Litvinenko. Lugovoj hade liksom Litvinenko tidigare tjänstgjort inom den ryska underrättelsetjänsten FSB.

Litvinenko avled förra torsdagen på ett Londonsjukhus av radioaktiv förgiftning. Påtagliga mängder av det radioaktiva ämnet polonium 210 hittades i hans kropp. Hans vänner anklagar Kreml för att ligga bakom förgiftningen.

Den dag Litvinenko blev sjuk träffade han Lugovoj och en annan ryss på ett hotell i London. Han besökte också en sushibar tillsammans med italienaren Mario Scaramella.

Scaramella, som är expert på den nuvarande ryska underrättelsetjänsten FSB:s föregångare KGB, är inte smittad enligt hans advokat.