Qigong - välgörande för kropp och själ
John Jouper har presenterat en avhandling om qigongs hälsoeffekter.


Stegräknare och kaloritabeller i all ära men känns det inte behagligt så är det lätt att man ger upp. Den första svenska avhandlingen om qigong undersöker vad som håller motivation och viljan att träna vid liv. Qigong kan vara vägen till hälsa.

John Jouper har i sin avhandling vid Örebro universitet kommit fram till att qigong är ett verktyg för avslappning och stresshantering. Metodens effekt menar John, kan jämföras med hård träning men den är bättre lämpad för dem som har svårt att utföra ansträngande aktiviteter.

Avhandlingen bygger på erfarenheter från gigongutövande personer som via frågeformulär fått beskriva sin motivation och intention med qigongutövandet.

Idag har folkhälsoproblemet satts på sin spets. Experterna vet att inaktivitet, fetma och stress är förödande för vår hälsa och sjukvårdens kostnader är stora. Var och en har ett eget ansvar för sin hälsa och det krävs att vi för in förebyggande livsstilsförändringar i vårt vardagsliv. Något som inte är så lätt alla gånger och kanske har vi försökt olika metoder och misslyckats.

Det kan bli en ond spiral när pressen att må bra istället gör oss stressade. Kropp och själ är inte i samklang.

John Jouper, som till vardags undervisar i hälsobefrämjande beteende vid Örebro universitet, har kommit fram till att qigong är en utmärkt hälsometod för äldre och för dem som av olika orsaker inte klarar av allt för krävande motionsformer.

Det var för 35 år sedan som intresset för alternativa hälsometoder väcktes hos John, i samband med att han mådde dåligt utan att det egentligen var något fel på honom. För 15 år sedan började han på allvar söka vägar till hälsa. Det ledde till att han gick en treårig utbildning i kinesisk medicin.

Att utöva qigong hjälper utövaren att släppa negativa tankar och stress. När man koncentrerar sig på rörelserna så rensar man huvudet, orostankarna lämnar kroppen för att istället ge plats för lugn och välbefinnande, menar John.

– Qigong kan hjälpa personen att hitta lugnet även i stressade vardagssituationer. Man kan lära sig att koncentrera tankarna och guida livsenergin (qi-energin), säger John.

John förklarar att vanlig träning ökar ämnesomsättningen medan qigong gör det motsatta. Qigong kan ta dig till djup avslappning. Det viktigt att man hittar koncentrationen. Det handlar inte om att prestera.

I sin avhandling har John upptäckt att personer som skattar sin koncentration som bra, också skattar sin hälsa som god. De har lägre stressnivåer och i stället mer energi.

– Motiven bakom varför man tränar är viktiga. Man ska träna för att må bra. Tränar man för välmående är chansen större att man fortsätter att träna långsiktigt, men också att man gör det mer frekvent, säger John.