Purpurfärgade ljusstrålar lyste från öster
Lao Zi avbildad som den högst guden inom daoismen. (Foto: en.wikipedia)


Yin Xi var prefekt i Hangu-passet, Kinas yttersta utpost åt väster, under den Östra Zhoudynastin (770 f.Kr. – 256 f.Kr.).

En morgon stod Yin Xi på en hög kulle framför sitt hus och tittade mot öster där solstrålarna lyste genom molnformationerna. På den motsatta stranden, vid flodens källa, syntes ett hjul av den röda morgonsolen och de gnistrande solstrålarna vällde fram – det är ett naturligt fenomen – men Yin Xi, som var skicklig på att tolka astrologiska tecken, såg något ovanligt.

Framför det röda skenet började purpurfärgade strålar långsamt röra sig västerut, längs Hong Nong floden vid Gula flodens södra strand. Allteftersom purpurfärgen tätnade fick fler och fler kullar och bergstoppar färg. När rosa moln långsamt steg uppåt blev landskapet mycket vackert och majestätiskt.

När Yin Xi observerade det himmelska fenomenet ställde han på måfå upp åtta hexagram enligt I-Ching (Förvandlingens bok). Efter att noggrant ha studerat hexagrammen råkade han i extas. Tolkningen av hexagrammen visade: ”När de purpurfärgade ljusstrålarna strålar från öster kommer en märklig man att passera förbi”.

Yin Xi skyndade ner från kullen och sade till sina vasaller att städa upp på gården och gatorna inför den helige mannens ankomst. Han sade också till portväktarna att de skulle bjuda in alla som verkade ovanliga att stanna. Gästen skulle känna sig som hemma och ankomsten skulle genast rapporteras till Yin Xi. När alla förberedande arrangemang var klara bytte Xin Li kläder, och inväntade den helige mannens ankomst.

Li Er, mer känd som Lao Zi, levde omkring 600 f.Kr. Han var ”Zhu Xia Shi” – arkivansvarig på Östra Zhous domstol (motsvarande dagens riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket). På grund av sin besvikelse över korruptionen hos centralförvaltningen och de konkurrerande regionala krigsherrarna, avgick han från sin anställning i domstolen och lämnade Luoyang. Han begav sig västerut för att leva som eremit och tänkte passera genom Hangu-passet. Ridandes baklänges på en ung oxe såg han strålande livskraftig ut med sitt skinande vita hår och långa skägg.

När Lao Zi närmade sig Hangupasset såg portväktarna att den här mannen var något utöver det vanliga och rapporterade till Yin Xi, som genast gick till passets främre port. Lao Zi ledsagades till ett gästhus där de två männen åt middag tillsammans. Under måltiden hade de ett mycket givande samtal.

Yin Xi bad Lao Zi att stanna och eftersom landskapet vid Hangu-passet var mycket vackert gick Lao Zi med på det. Där skrev han klart sina lysande 5 000 ord ”Tao Te Ching” (boken om taoismen), innan han fortsatte västerut.

På platsen där Lao Zi skrev ”Tao Te Ching” har senare generationer byggt Taichu palatset, vilket ungefär betyder det ultimata urpalatset på kinesiska. Där Yin Xi iakttog de purpurfärgade strålarna som lyste från öster har de också byggt den Purpurfärgade utsiktspaviljongen.