Protester mot OS gav fem års fängelse
Yang Chunlin vid rättegången, omgiven av poliser. (Foto: The Epoch Times)


Yang Chunlin, som engagerar sig för mänskliga rättigheter i samband med OS, fick fem års fängelse för att ha ”hetsat till omstörtning av statsmakten” efter att ha kämpat för sin sak med budskapet: ”Vi vill inte ha OS, vi vill ha mänskliga rättigheter.”

Medan han fördes bort från rättssalen slog polisen honom med elbatonger inför ögonen på hans familj. Rättegången ägde rum i Heilongjiang-provinsen och tog 20 minuter.

Yang vägrade att skriva på domstolens dokument – hans underskrift skulle ha godtagit att de kinesiska myndigheternas juridiska system är rättmätigt.

Den 53-årige arbetslöse fabriksarbetaren Yang är även frilansskribent med alias ”Wei Houren”. I slutet av 2006 företrädde han de bönder som förlorat sitt land i Fujin i Heilongjiang-provinsen.

Yang har samlat in över 10 000 namnunderskrifter på en öppen petition kallad ”Vi vill ha mänskliga rättigheter, inte OS”. I början av juli arresterades han av den nationella säkerhetsbyrån i Jiamusi och i mitten av augusti åtalades han för att ha ”hetsat till omstörtning av statsmakten”.

Li Fangping, Yangs advokat, menar att hans klient fått en överdrivet hård dom. Han säger att Yang nu har tio dagar på sig att bestämma sig för om han ska överklaga domen eller ej.

– Domstolen dömde honom till fem års fängelse och två års fråntagande av politiska rättigheter, för anklagelser om att ha hetsat till omstörtning av staten sedan han publicerat regimkritiska artiklar på internet, sade Yang Chungping, syster till den dömde.

– När han tillfrågades om vad han har för åsikt om domen, förklarade [min bror] att det kinesiska rättssystemet inte är rättmätigt över huvud taget. Så vilken slags åsikt kunde han ha över domslutet? Eftersom hans uppförande är fullständigt i enighet med landets lagar kring yttrandefrihet var domen mot honom inte laglig. Därför vägrade han att skriva på det skriftliga domslutet. Han sade även uttryckligen att han inte kommer att överklaga, det har han redan bestämt sig för, berättar Yangs syster, Yang Chunping.

Chunping hävdar att hennes bror efter förhöret snabbt bortfördes från domstolsbyggnaden. Hans familjemedlemmar önskade säga några ord till honom. Men polisen som jobbar vid domstolen förhindrade Yang från att ha kontakt med sin familj genom att utsätta honom för elchocker med elbatonger.

– Familjen ville bara be min bror att överklaga, men polisen tillät honom inte att tala. De använde elbatonger för att ge honom elchocker åtskilliga gånger. Min bror skadades så allvarligt att han höll sig för magen. Efter att ha bevittnat denna scen skrek hela min familj högt i protest och poliserna knuffade snabbt in min bror i en polisbil, berättar Chunping.

– Trots att min bror inte skrev under domen efter rättegången tvingade domstolen min syster att skriva under en kopia för släktingar. Vi vet inte ifall detta har någon laglig status.

Utan underskrift är Yangs dom fortfarande gällande, sade domaren Li Fangping under domstolens öppna förhör.

Ifall Yang skulle välja att överklaga kommer Li att fortsätta representera honom. Men ärendet är måhända över, säger han, eftersom Yang öppet förklarat att han inte kommer att överklaga.

Domstolen kontaktades efter förhöret men ingen har svarat i telefonen.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-26/68071.html