"Protester hotar Kinas styre"
Poliser i industristaden, Liaoyang, motar bort en grupp arbetare som demonstrerar framför statshuset i nordöstra i Kina. Foto: AFP/Frederic J. BROWN


Kravaller och protester brer ut sig i Kina. Detta kan undergräva kommunistpartiets förmåga att styra landet, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Nya Kina i en sällsynt kommentar. Enligt byrån finns det inget som hotar Kinas stabilitet så som dessa oroligheter.

Det är inte ofta som nyhetsbyrån tar upp detta explosiva ämne; så känsligt att myndigheter och officiella massmedier inte ens brukar tala om protester eller kravaller utan, med en förskönande omskrivning, ”massincidenter”.

Och sådana har förekommit i många år alltsedan Kina för tre årtionden sedan slog in på en marknadsstyrd ekonomi som har höjt kinesernas levnadsstandard markant, men också starkt vidgat välståndsklyftorna mellan rik och fattig, mellan stad och land.

Missnöjet har många orsaker. Korruption, markbeslag, miljöförstöring på den vidsträckta landsbygden, godtyckliga vräkningar, massavskedanden från statsföretag har lett till ofta drastiska motaktioner.

Länge vägrade kinesiska myndigheter att alls kännas vid några protester, men på senare år har öppenheten ökat. I våras lade president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao fram en plan för utveckling mot jämlikhet och ekonomisk satsning på landsbygden.

Enligt Nya Kinas rapport i dag är landet i grunden stabilt och harmoniskt. Mot bakgrund av Kinas genomgripande sociala och ekonomiska förändringar gäller det ändå för statsledningen att på rätt sätt ta itu med ”massincidenterna”, förklarade nyhetsbyrån:

”Det finns inget allvarligare hot mot samhällets stabilitet än detta enda problem: att massincidenterna har blivit så många och av så olika slag”.

Byrån tillade att oroligheterna har blivit alltmer våldsamma och oförsonliga och att också små felsteg kan leda till blodsutgjutelse. För ett år sedan öppnade polis eld mot demonstranter i Dongzhou i sydprovinsen Guangdong och dödade tre av dem. Bråket gällde ett kraftverksbygge, och händelsen väckte kritik både inom och utom landet.

Nya Kina underströk att polis måste få sättas in men ”vapen och våld måste tillgripas med urskillning”.