Problem med tonårsbarn i fokus hos Rädda Barnen
(Foto: www.rb.se)


En halvårsrapport från Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl har publicerats med statistik baserade på 835 kontakter om enskilda barn. Av dessa var 630 telefonsamtal och 205 mejl.

Det var oftast mammor som ringde. Man startade därför föräldramejlet för att få papporna intresserade av att kontakta Rädda Barnen. Mammornas andel ökade dock genom det än mer. Av alla som ringt eller mejlat var 14 % pappor medan mammornas andel var 73 %. Även far- och morföräldrar eller vänner och anhöriga till barn hade kontaktat Rädda Barnen.

Tidigare hade föräldrar mest haft kontakt med Rädda Barnen angående yngre barn men under 2000-talet har trenden ändrats och fokus är nu på tonåringar. Detta kan vara en naturlig utveckling då barn i puberteten kan vara påfrestande för både barn och föräldrar.

Ensamstående föräldrar hade störst behov att få stöd hos Rädda Barnen medan en tredjedel av telefonsamtalen och mejlen rörde sig om barn som bodde med båda föräldrarna. Trolig orsak till ensamstående föräldrars överrepresentation kan vara att vid skilsmässor upphör inte problemen som fanns före skilsmässan. En annan orsak kan vara ensamförälderns utsatta situation med sämre socialt nätverk.

Föräldrarna har i huvudsak problem med barn som är utåtagerande, har depressioner, ångest, aggressivitet och självdestruktivt beteende. Föräldrarna kan ofta få stöd för utåtagerande barn hos kommunerna men när man behöver prata om barnen saknas det stöd. Flera exempel finns i rapporten om föräldrars oro för att hantera situationer när problem uppstår.

Några av dessa beskrivs i rapporten.

– Pappan är orolig för sin 13-åriga flicka. Hon är deprimerad och ensam, vill inte gå ut och träffa kompisar. Tycker att hon är tjock och ful. Stänger in sig på rummet, har till och med skurit sig.

– 15-årige sonen har självmordstankar. Vill inte gå i skolan, livet meningslöst. Tvättar sig inte, äter knappt.

– Ensam mamma med två pojkar, 13 och 17 år. Den äldste har alltid haft problem, har diagnosen ADHD. Nu är han mycket aggressiv och våldsam. Lillebror tar allt mer efter brorsan, blir arg, söker konflikt, kallar mamma hora och liknande saker.

Samtalsämnen kan placeras i tre kategorier beroende på barnens ålder, vem som ringer och vilka problem det rör sig om.

En kategori är barnens utveckling och gränssättning vilket skapar konflikter som föräldrarna, och särskilt ensamstående föräldrar, inte klarar att hantera utan råd.

Ett annat ämne är konflikter som uppstår vid skilsmässor – papporna ringer mest om just dessa problem. Papporna känner sig undanskuffade, känner stor sorg och har inget att säga till om längre angående barnens uppfostran.

Den tredje kategorin handlar om barn som far illa på grund av misshandel, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. Det kan röra sig om missbrukande pappas misshandel av mamma och barn, misstänkta eller faktiska sexuella övergrepp och även mammor som misshandlar eller vanvårdar barnen. Anhöriga och vänner ringer ofta när detta förekommer i familjen.

Rädda Barnen hoppas att kommunerna ska satsa mer på föräldrar för att stötta dem. Eftersom antalet samtal ökat beträffande tonåringar kunde kommunerna skapa nätverk särskilt för föräldrar med barn i tonåren för att med andra i samma situation diskutera problem.

Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl är öppet varje dag och ger stöd till alla föräldrar och andra vuxna som behöver prata om små eller stora problem som rör barn.

Rädda Barnens Föräldratelefon har tel 020-786 786. Mejlen nås på http://www.rb.se/foraldrar

Se SOU 2006:77 för en genomgång av aktuella studier

Källa: http://www.rb.se/sv/Aktuellt