President Barack Obama får Nobels fredspris
Nobels Fredspris 2009 går till USA:s president barack Obama. (Foto: AFP)


En förvånad susning gick genom det lite snopna medieuppbådet på plats i det norska Nobelinstitutet den 9 oktober då den norska Nobelkommittén tilldelade USA:s president Barack Obama Nobels fredspris 2009, för hans ”extraordinära insats för att styrka internationell diplomati och samarbete mellan människor”.

Kommittén lade speciell vikt vid Obamas vision och arbete för en värld utan atomvapen och att den amerikanske presidenten skapat ett nytt klimat för internationell politik där diplomati står centralt.

De anser också att det är sällan som en person av sådan rang som Obama har fångat världens uppmärksamhet och väckt ett hopp bland världens folk om en bättre framtid. Hans diplomati är baserad på föreställningen om att de som ska styra världen, bör göra det baserat på värderingar och uppfattningar som delas av största delen av jordens befolkning.

Kommittén avslutade sitt uttalande med ett citat från Obama:

”Now is the time for all of us to take our share of responsibility for a global response to global challenges.”

Under presskonferensen ställdes många frågor angående den korta tid som presidenten suttit och att det ej hunnit ske så många saker under hans tid som president. Samt att den norska nobelkommittén eventuellt kan blanda sig i politiken med detta val.

Kommitténs talesman, förre norska statsministern Thorbjørn Jagland, återkom upprepat i sina svar om den roll som Obama redan visat när det gäller Mellanösternförhandlingarna, förbrödring, nedrustning, samarbete och dialog: ”Vi hoppas att Nobels fredspris kan stärka hans arbete”