Premiär för solsegel på japanskt rymdskepp
Yuichi Tsuda, forskare på Japans Aerospace Exploration Agency (Jaxa), visar en modell över den japanska satelliten Ikaros (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun), under en presskonferens i Tokyo 27 april 2010. (Foto: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)


Japanska forskare har lyckats få ett rymdskepp att drivas av solljus.

Farkosten som kallas Ikaros, Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun, är den första som lyckats färdas i rymden med användning av ett tunt membran,som gör det möjligt för farkosten att drivas framåt av solljuset. Solceller på membranet kan också samla in solljus och lagra det till elektricitet.

Rymdskeppet sköts upp i maj från Tanegashima Space Center, enligt Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa). Tanegashima är en ö vid södra spetsen av den japanska huvudön Kyushu.

Vi har bekräftat att det vecklades ut framgångsrikt och genererade kraft genom sin tunna solfilm omkring 770 km från jorden”, sade JAXA i uttalandet.

Ikaros sköts iväg från den japanska rymdsonden Venus Climate Orbiter ”Akatsuki.

Ikaros använder en centrifugalprocess för att veckla ut det membran den nyttjar för att fånga in solljuset. Seglet, som är tillverkat av ett polyimidmaterial, är ungefär 20 meter stort på diagonalen och 0,007 mm tjockt. I sin fullt utvecklade form liknar det en drake.

”Vi kommer att mäta och observera statusen för kraftgenereringen i de tunna solcellerna, accelerera satelliten genom fotontryck och verifiera kontrollen över omloppsbanan genom accelerationen”, sade JAXA.

Förutom att prova solseglets kapacitet hoppas forskarna också på att kunna använda Ikaros som ett navigationssystem för framtida rymdskepp med solsegel.

Idén kom från en 100 år gammal idé om att solsegel kan föras framåt utan att använda bränsle, sade Jaxa. Forskarna tillade att innan den 300 kg tunga IKAROS togs fram inte fanns något material eller någon teknisk metod för att klara denna bedrift.

Fotnot: Ikaros är en person i den grekiska mytologin som flög för nära solen och brände sina vingar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/37253/