"Potemkinbyar" i Kina


”Byrepresentanterna ljuger för samhällsrepresentanterna, som i sin tur ljuger för tjänstemännen på länsnivå. Lögnerna slutar inte där, de fortsätter från nivå till nivå upp till det kinesiska statliga rådet. Statliga rådet ger instruktioner som sedan färdas neråt igen, nivå för nivå, tills de når den lägsta nivån. När tjänstemännen läst direktivet går de och äter middag, och direktiven blir bara tomma ord.”

Yang Zhifu, en 70-årig delegat vid Kinesiska folkkongressen (CPPCC) tilläts läsa upp dessa rader som nu cirkulerar allmänt bland det kinesiska folket för den kinesiske premiärministern Wen Jiabao under CPPCC i Peking den 3 mars. Det ryktas att Yang Zhifu inte var på listan över de delegater som skulle hålla tal under just den plenisessionen. Han kan ha fått tillståndet efter att ha gett ett meddelande till premiärministern där han bad om ett tillfälle att få tala till deltagarna. Enligt personer som bevittnade händelsen beviljade Wen hans önskan och ropade ut hans namn som näste talare. Premiärministern lyssnade till talet och verkade begrunda det djupt, enligt vittnen. Sedan den dagen har denna folkslogan som lästes av Yang Zhifu snabbt spritt sig på internet i Kina.

Kinesiska tjänstemän bedrar allmänheten

Det är en allmän uppfattning bland den kinesiska allmänheten att statliga tjänstemän medvetet uppger felaktiga uppgifter och att tjänstemän på alla nivåer döljer fakta och publicerar rena falsarier – ”Potemkinbyar”.

Följande historia illustrerar detta. För några år sedan meddelade den dåvarande premiärministern Zhu Rongji att han skulle besöka det centrala sädlagret i Nanlindistriktet i provinsen Anhui. Representanter för lokalregeringen ska då hastigt ha skaffat fram massor av säd från grannstäderna för att försöka bevisa för premiärministern hur väl stadsfullmäktige uppfyllt sina plikter. De köpte in så mycket säd de bara kunde från bondgårdar runt omkring. Den lurade premiärministern uttryckte sin uppskattning för det ”utmärkta arbete personalen på sädesmagasinet hade utfört. Premiärminister Wen Jiabao är väl medveten om dylika bedrägerier och talar enligt uppgift ofta om för tjänstemännen i fråga att han vet om det. Det sägs att han därför ofta kommer oannonserad när han undersöker lokala tjänstemäns arbete och besöker bondefamiljer som inte har instruerats på förhand om vad de ska säga. Han sägs också vägra lämna bilen under besök hos familjer som på förhand instruerats.

Precis som sin föregångare Zhu Rongji verkar Wen på allvar vilja skapa förändring under sin tid vid makten. Frågan är om han verkligen kan åstadkomma detta eller om han kommer misslyckas, precis som sin föregångare, så länge som han håller fast vid Kinas totalitära kommunistiska system.

Kan man bromsa det ökade missnöjet i folkets hjärtan?

Utan tvekan kontrollerar inte längre det statliga rådet, Kinas högsta administrativa organ, det stora nätverket av makthavare i landet. På grund av brist på officiella kontrollsystem och ett rättssystem som agerar godtyckligt har lokala tjänstemän mer och mer tagit makten i egna händer. De blir allt mer korrupta vilket leder till ökade konflikter och missnöje bland de vanliga människorna över det lokala styret. Under tiden gömmer man undan stora konflikter kring dessa frågor från allmänhetens blickar när de bryter ut, och skickar in militärer och tanks för att begränsa och kontrollera dem. Men hur mycket längre kan man lägga locket på människornas ilska över de korrupta tjänstemännen?

Potemkinbyar

Kallas även Potemkinkulisser. Den ryske ministern Grigori Alexandrovich Potemkin uppförde enligt en historia falska byar för att lura kejsarinnan Katarina II att regionen blomstrade, under hennes besök på Krim 1787. Potemkinby är ett uttryck som kan betyda något som bara har en imponerande fasad men inget innehåll.

Läs originalartikel på tyska här.” target=”_blank”>engelsk version.