Polisstationer planeras vid tio Peking-universitet
Studenter utexamineras under en ceremoni vid Tsinghuauniversitet i Peking den 18 juli. Polisen i Peking planerar att stationera sig på betydande universitet. (China Photos/Getty Images)


Polisen i Peking har presenterat en plan om att stationera sig på de större universiteten, till exempel Tsinghuauniversitet och Renminuniversitetet. De kommer att patrullera dygnet runt  för att kontrollera alla händelser på universitetsområdet.

Enligt en nyhetsartikel i Peking den 15 augusti är de första tio universiteten med polisstation som följer: Tsinghuauniversitet, Kinas Renmiuniversitet, Beihanguniversitet, Tekniska Institutionen i Peking, Kinas Universitet för Agrikultur, Universitetet för Vetenskap och Teknologi i Peking, Pekings Universitet för Teknologi, Pekings Universitet för Fysikutbildning, huvudstadens normala universitet och huvudinstitutionen för P.E. Peking.

Man kan förmoda att detta drag är en reaktion på det ökande antalet protestaktioner på universitetsområdet.

Förra året hade protestaktionerna ökat till i genomsnitt två var tredje månad och därmed uppnått rekordhög nivå sedan den demokratirörelsen 1989. Antalet medverkande uppgår från hundratals till tusentals. Vid protesten på Zhengzhouuniversitetet deltog så många som 10 000.

Orsakerna till protestaktiviteterna på universiteten varierar. Exempelvis:

På handelshögskolan Lanzhou orsakades studentprotesten av att en kvinnlig student blev utsatt för fysiskt våld av universitetsanställda efter att ha fått extra vatten från ett vattenförråd. Det utbröt ett gräl som ledde till att studenten slogs och skadades av fyra ur personalen vid vattenförrådet. Studenter vid Sichuanuniversitetet protesterade mot skolans taktik med strömavbrott för att hindra eleverna från att titta på World Cup. Studentprotesten vid Shengdauniversitetet och Dalian Neusoftinstituts informationshögskola berodde på att de båda universiteten lurade studenterna på dyra skolavgifter och utgav falska löften om diplom. Dessa protester ledde till en direkt konfrontation mellan arga studenter och polisen och flera polisbilar förstördes.

Såsom en student påpekade: ”Det är så många studentprotester idag att alla är välbekanta med fenomenet. Människor vågar uttrycka sin besvikelse.”

Vid ett tillfälle, den 7 juni, protesterade studenter vid Tianjins tekniska yrkesinriktade högskola som en följd av strömavbrott i sovsalen. Fler än tusen studenter närvarade. Kravallpoliser tillkallades. Protesten varade i två timmar innan makten återtogs.

Den senaste händelsen inträffade den 5 juli. På universitetet för elektronikforskning och teknologi vid institutionen Zhongshan i Guandong hölls en massiv protest av studenter som vägrade att förflytta sig från sovsalarna. Den 6 juli blockerades universitetets internetanslutningar i åtskilliga dygn för att förhindra spridning av nyheten. Administratörer, lärare och säkerhetsvakter har arbetat skift i sovsalarna för att förhindra ”kravaller”.

Enligt kinesisk officiell information inträffade totalt 87 000 omfattande protester förra året. Trots att protesterna på universitetsområdena proportionellt sett är obetydliga så har studentprotesterna bemötts med extrem försiktighet från myndigheterna på grund av jämförelser med massakern vid Himmelska fridens torg den 4 juni 1989.

Översatt från version