Plutonium funnet i jorden runt kärnkraftverket i Japan
Tokyo Electric Power Co (TEPCO) har samlat in jordprover från fem provtagningsplatser vid Fukushima Daiichi kärnkraftverk i Japan den 21 och 22 mars. (Med tillstånd av TEPCO)


Tokyo Electric Power Co (TEPCO), som driver kärnkraftverket Fukushima Daiichi, har upptäckt plutonium i jorden runt kärnkraftverket.

Efter en analys av jordprover som samlades in den 21 och 22 mars från fem platser runt de sex reaktorerna i kärnkraftverket meddelade TEPCO på måndagen att plutonium har hittats i marken för första gången under den pågående nukleära krisen.

TEPCO rapporterade att de tror att plutonium läckte ut vid den senaste härdsmältan. Troligtvis hade plutonium läckt ut från kärnbränslet efter att anläggningen skadats av jordbävningen och den efterföljande tsunamin den 11 mars.

Plutonium, en biprodukt av kärnreaktioner och en del av bränsleblandningen i kärnkraftverkets reaktor 3, är giftigare än andra radioaktiva ämnen som cesium och jod.

Dock sade TEPCO att plutoniumnivåerna som detekteras inte utgör en stor risk för människors hälsa. Nivåerna som detekterats i jordprover var ungefär desamma som de nedfall som uppmätts i Japan efter kärnvapenprov som USA och Ryssland tidigare utfört.

De tre plutoniumisotoper som hittats i marken har långa halveringstider. För plutonium 239, den vanligaste isotopen, tar det 24 000 år att halvera radioaktiviteten. Plutonium 238 tar 88 år och plutonium 240 tar 6500 år.

En högre tjänsteman vid Japans kärnkraftsindustri och säkerhetsbyrå (NISA), Hidehiko Nishiyama, sade att upptäckten av plutonium antyder att det är skador på bränslestavar och tillade att det är ”beklagligt” att plutonium hittats trots olika inneslutningsfunktioner i anläggningen, skriver Kyodo News.

Samtidigt tillkännagav TEPCO och NISA på måndagen att alarmerande nivåer av strålning som överstiger 1000 millisievert per timme upptäcktes på söndagen i vatten från ett dike utanför reaktor två. De sade att det smittade vattnet kan ha kommit från reaktorns kärna där bränslestavarna delvis har smält.

Ungefär lika starkt radioaktivt vatten har också byggts upp i källaren på reaktorns turbinbyggnad som är ansluten till diket. TEPCO planerar att pumpa ut vattnet med förhoppningen att så småningom ta bort det.

– Krisen på Fukushima Daiichi-anläggningen har ännu inte övervunnits och det kommer att ta tid att stabilisera reaktorerna, sade Internationella Atomenergibyråns (IAEA) generaldirektör Yukiya Amano vid en presskonferens i Wien på måndagen.

– Det är oerhört viktigt att vi tar lärdom av det som hände den 11 mars och använder det för att förstärka kärnsäkerheten i hela världen. Jag vill därför föreslå en IAEA-konferens på hög nivå om kärnsäkerhet som bör äga rum här i Wien före sommaren sade Amano, som gjorde ett kort besök i Japan en vecka efter jordbävningen.

Tidigare, den 24 mars, utsattes tre arbetare för mer än 170 millisieverts strålning när de lade kabel på första våningen och i källaren i turbinbyggnaden på reaktor tre. Två arbetare vars hud på benen blivit bestrålad, skickades omedelbart till sjukhuset, och den tredje anslöt sig senare. TEPCO sade att alla tre lämnat sjukhuset på måndagen.

Enligt den senaste undersökningen i Kyodo News, som publiceras på söndagen, ogillar 58,2 procent av de tillfrågade regeringens hantering av den nukleära krisen i Fukushima Daiichi anläggningen, medan 57,9 procent sade att de godkänner regeringens stöd till offren i det hårt drabbade området i nordöstra Japan.

Sent på måndagskvällen var mer än 28 000 människor antingen saknade eller döda. Rikspolisstyrelsens har bekräftat att 11 004 personer har dött och 17 339 fortfarande saknas.

Översatt från engelska