Plötsligt regnoväder ledde till svåra översvämningar i Guizhou
Floden Wangmo svämmar över, fotot taget den 6 juni. (Skärmdump från YouKou)


Den 5 juni drabbades Guizhouprovinsen i Kina av en naturkatastrof som påverkade över 200 000 människor, enligt officiella siffror. Det mycket kraftiga regnovädret som svepte in över staden Qianxinan och omkringliggande byar ledde till svåra översvämningar. Dödsfall, skador och saknade personer har rapporterats.

– Översvämningen började halv två på natten när alla sov. Mer än 100 hem blev översvämmade, fem byggnader rasade och åtta personer dödades. Vattnet flödade genom orten Dayi, där vägar blockerades och strömmen försvann. Upprensningsarbetet har precis börjat, berättade en invånare i byn Pingrao.

På grund av det kraftiga regnet steg vattnet i floden Wangmo hastigt och kraftigt under natten, vilket gjorde att kommunikationerna med de intilligande orterna bröts. Många i Wangmo-häradet förlorade också rinnande vatten och ström. 

Tian Cheng i Wangmo tror att antalet döda och skadade är högre än det som officiellt meddelats eftersom översvämningen slog till när så många sov.

– Strömmen var av och många invånares hus blev översvämmade, så ingen som bodde i enplanshus kom undan. Med en så stor översvämning kan man inte veta hur många som dött. Med all sannolikhet blir det betydande skador och dödsfall vid stora översvämningar varje år och särskilt i år, sade hon.


På mogonen den 6 juni översvämmades Wangmo-häradet i Guizhouprovinsen (Epoch Times Photo Archive).

På mogonen den 6 juni översvämmades Wangmo-häradet i Guizhouprovinsen (Epoch Times Photo Archive).

Wang, en annan bybo, sade att regnovädret slog till i hans område klockan 21 på kvällen den 6 juni. Medan vattennivån steg flyttades alla från låglänta områden till högre lägen där de kunde ta skydd.

Det kraftiga ovädret och den efterföljande översvämningen orsakade katastrofer av olika slag i sex härader i provinserna Wangmo, Ziyun, Dejiang, Tongren, Jiankou och Meitan. En störtflod i Wangmo-bergen orsakade också ett skred, som ledde till omfattande skador.

Enligt officiell statistik har 60 100 personer evakuerats, drygt 9 000 hektar åkermark förstörts och 7 000 hektar förklaras som katastrofområde. Hundratals hus har kollapsat och tusentals skadats. Katastrofen kommer kosta 170 miljoner yuan, varav 12 miljoner är jordbruksrelaterade förluster.

Översatt från engelska