Plötslig massdöd av djur upptäckt i by i centrala Kina


Tusentals djur har dött under mystiska omständigheter i Kina under de senaste veckorna. I byn Dongtun i Henanprovinsen dog exempelvis 410 grisar, 122 hundar och andra husdjur.

Rapporter kom om hur döda hundar låg i högar på gatorna, och invånare berättade att många av de överlevande djuren är sjuka. Många katter har dött, och man har till och med hittat döda råttor.

”Jag har mer än 300 grisar på min farm; nästan 200 av dem dog, och resten är döende”, sade en bybo vid namn Song, enligt en artikel i Dahe Daily.

Lokala myndigheter undersöker dödsorsakerna, och prover har visat att det inte är H7N9-viruset, som hittills har smittat 77 människor och dödat 16.

Man misstänker från lokalinvånarnas sida att orsaken är giftiga luftföroreningar från en närbelägen kemikaliefabrik. Fabriken har tillfälligt stoppat produktionen, men ansvariga har sagt att luftkvalitetstesterna inte har avslöjat några farliga kemikalier.

”Det luktar alltid, men i morse var det outhärdligt starkt och motbjudande”, sade en lokalinvånare till Dahe Daily.
Företaget tillverkar läkemedel och har varit i drift i över 10 år. Invånare har upprepade gånger klagat på föroreningarna, men utan resultat.

Under de senaste två åren har utsläppen blivit värre, och många invånare har drabbats av olika symptom.

”Utsläppen gör folk yra och vi får ont i halsen av dem. Många bybor har dött av cancer när de var mellan 30 och 50 år gamla”, sade en invånare till Dahe Daily.

En reporter på Henan Business Daily sade att han såg ett dussintal valnötsträd vid en grisfarm, som hade mörka och vissna blad, och att många av de som bor i området var svullna i halsen.

En säkerhetsvakt vid fabriken stoppade reportern när han ville komma in. Det skedde tydligen på order från ledningen, eftersom han sade: ”De osanna mediarapporterna har skadat fabrikens trovärdighet.”

En användare av mikrobloggen Weibo skrev: ”410 grisar dog över en natt, 122 hundar dog utan anledning, fåglarna föll ner från himlen, igelkottar bara slutade krypa … och fabriken hävdar att osann rapportering skadar deras rykte.”

En annan skämtade: ”Proverna visade inga skadliga kemikalier i byns luft. Dog djuren av att de blev utredda för korruption?”

Kadavren kastades i ett avlägset område, i en djup grop med kalk i.

På sistone har massdöd av djur inträffat på andra håll i Kina. 16 000 griskadaver kastades i Huangpufloden i Shanghai, hundratals kilo död fisk hittades i Shanghai och Peking, och döda vilda fåglar påträffades i provinserna Jiangsu, Hubei och Sichuan.


Översatt från engelska