Pengar en nyckelfråga på Kinas universitet
Avgångsstudenter poserar vid en examensceremoni på Renminuniversitet i Peking. Enligt en undersökning är nästan 1,8 miljoner studenter i Kina så fattiga att de inte kan betala universitetsavgifterna. (Foto: China Photos/Getty Images)


Samtidigt som universitet i Hongkong med ekonomiska medel lockar till sig de bästa kinesiska studenterna och professorerna, saknar många ungdomar från fattiga hem i Fastlandskina möjlighet att betala sin utbildning. Precis som på många andra områden i dagens Kina har pengar blivit en avgörande fråga för det högre utbildningsväsendet.

Att ens barn blir antaget till universitetet är väl för de flesta föräldrar i världen en källa till glädje. Men i dagens Kina är det inte alltid så enkelt. Nyligen tog fadern till en ung man som just klarat sin studentexamen livet av sig. Den absurda och tragiska händelsen är inte unik på den kinesiska landsbygden. Det handlar om att man å ena sidan till varje pris vill ha det bästa för sitt i många fall enda barn, å andra sidan att man inte klarar av att betala dess utbildning, och att det därmed riskerar att hamna i den stora gruppen av lågavlönade och fattiga som lever under svåra förhållanden in dagens Kina.

Enligt en undersökning utförd av China Youth Development Foundation (CYDF) finns det ungefär 1,8 miljoner fattiga studenter i Kina idag. Trots att det finns statsfinansierade studielån, så täcker dessa bara ungefär hälften av de behövande studenterna från fattiga familjer, som utgör en dryg fjärdedel av Kinas 15,6 miljoner heltidsstuderande. På senare år har utbildningskostnaderna också ökat, vilket sätter ytterligare press på fattiga försörjare. 80 procent av de familjer som lever på fattigdomsgränsen har inte råd, och av de som har råd spenderar drygt hälften nästan 80 procent av sin årsinkomst på att hålla sitt barn i utbildning. Kostnader för högre urbildning anses som en av de främsta orsakerna till att familjer lever i fattigdom i Kina.

Samtidigt lockas en stor del av Fastlandskinas studiebegåvningar till Hongkong med hjälp av generösa stipendier. Hongkonguniversitet väntas i år antagningsintervjua dubbelt så många fastlandskinesiska studenter som förra året, och man marknadsför sig själva mer aggressivt än tidigare. Förutom de bästa studenterna, dammsuger man även fastlandet på de mest framstående professorerna. De mest namnkunniga universiteten, i Peking och Qinghua, har på senare år tappat mycket i prestige och anses löpa risk att förlora den status av framstående universitet man åtnjutit i över hundra år.

Detta är desto allvarligare då just namnet är det enda man har att konkurrera med i kampen om de bästa hjärnorna. De stora stipendier som Hongkonguniversiteten betalar ut har man inga medel att matcha. Tillsammans med att de som tar examen från fastlandsuniversiteten hamnar i underläge på arbetsmarknaden, eftersom dessa examina bedöms ha urvattnats jämfört med Hongkonguniversiteten, så kan man ana en ond cirkel.

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-6/43609.html

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-10/43728.html