Peking kräver att internetleverantörer rapporterar om "läckta statshemligheter"
Inget annat land har fler statshemligheter än Kina. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Kinas högsta lagstiftande organ har antagit ett tillägg till landets lagar om statshemligheter. Det går ut på att telekomoperatörer och internetleverantörer i Kina måste samarbeta med myndigheternas undersökningar om ”läckta statshemligheter”.

Tillägget till lagen från 1989 klubbades igenom den 29 april och kommer träda i kraft den 1 oktober. Den nya lagen ses av analytiker som vag och som ett försök av regimen att ytterligare förstärka sitt struptag på internet och yttrandefriheten genom att dra in tredje part i sin kamp mot oliktänkande.

Enligt statligt styrda nyhetsbyrån Xinhua definieras en statshemighet som ”all information som berör nationell säkerhet eller nationella intressen och som kan, om den offentliggörs, skada landets säkerhet ekonomiskt, militärt, politiskt eller på andra sätt.”

Wall Street Journal och annan västerländsk media anser att definitionen på statshemligheter i lagen i fråga är vag. Så gott som vilken information som helst kan klassas som en statshemlighet i Kina och till och med information som cirkulerar offentligt kan bedömas som en statshemlighet av myndigheterna om man anser att det skadar statens ekonomiska intressen.

Enligt tilläggslagen måste internetleverantörer och telekomoperatörer ta reda på, rapportera och radera information som avslöjar statshemligheter och de måste samarbeta med de releventa myndigheterna vid utredningar.

”Informationsöverföring ska stoppas omedelbart om de befinns innehålla statshemligheter,” stod det i Xinhua-artikeln. När en läcka upptäcks måste man dokumentera det hela och rapportera till myndigheterna kopplade till respektive departement.

Människorättsaktivisten Ai Weiwei, sade i en intervju med Radio Free Asia att definitionen på en statshemlighet inte är tydlig, baserat på den nya lagen. Myndigheterna kan godtyckligt åtala vem som helst för att ha avslöjat vad de definierar som statshemligheter, vilket alltså är vad som helst som de inte vill att allmänheten ska veta om. I praktiken är det mindre sannolikt att vanligt folk har tillgång till statshemligheter, sade han. Det är de korrupta ämbetsmännen som i tusental har flytt Kina med statshemligheter från olika nivåer i sina fickor tillsammans med miljoner i stulna statstillgångar.

Li Hongkuan, analytiker på China Internet Network Affairs som för närvarande bor i USA sade att de kinesiska myndigheterna försöker legalisera internetcensuren med de här åtgärderna. Nu kan de gömma sig bakom lagen när de centraliserar kontrollen av statshemligheter enligt den auktoritära regimens behov.

Vissa representanter för den kinesiska nationella folkkongressen uttryckte sin oro inför möjlig missbruk av klassificerad information.

Zhu Yongxin, suppleant vid folkkongressen, citerade en rapport från det statligt kontrollerade media på nätet, people.com, där det stod: ”I nuläget är det inget annat land på jorden som har fler statshemligheter än vårt. Korruptionen grasserar under förevändningen att man bevakar statshemligheter.”

Zhu sade även att statliga myndigheter och institutioner borde ha definitiva kriterier på vad som utgör en statshemlighet och vad som inte gör det.

– I Sichuanprovinsen har invånare i mer än 20 byar fått lånanvisningar från lokala kreditkooperativ som de inte haft med att göra och där de inte har lånat pengar tidigare. När de försökt undersöka saken har bankerna vägrat ge ut någon information och hänvisat till restriktionerna för statshemligheter, berättade Zhu.

Xu Zhenchao, en annan suppleant, sade:

-Det är inte lätt i praktiken att identifiera vad som är eller inte är en statshemlighet eftersom den här termen har missbrukats.

Xu menar att myndigheterna borde vidta lagliga åtgärder för att se till att folk får rätten till kunskap om viktiga saker och att för att förse med nödvändig hjälp. Ingen borde förhindra folks rätt till kunskap.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34890/